Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning – forskning

Organisation och ledning – forskning

Vi studerar ämnen såsom etik, genus och diversitet i organisationer, vardagligt arbete och materialitet, liksom företagande och innovation. Empiriskt arbetar vi med kvalitativa metoder och i synnerhet bygger vår forskning på etnografiska forskningstraditioner.

Forskningsprojekt som vi för tillfället arbetar med inkluderar studier om hur barn synliggörs och bidrar till vår förståelse av företagsekonomin, kreativt arbete och kreativa arbetsrum, mode- och livsstilsindustrier, innovation samt kulturella representationer av arbete, organisation och ledarskap. Pågående forskningsprojekt studerar även organisationsteorins historiografi, företagsledning och visdom samt andlighet och arbete.

Forskningsprojekt

Uppdaterad 13.7.2020