Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning – forskning

Organisation och ledning – forskning

Forskarna inom organisation och ledning vid ÅA studerar organisationer och organisering på kritiska, kreativa och innovativa sätt. Vi utgår från klassiska såväl som moderna organisationsteorier inom ämnet och vårt huvudsakliga fokus är hur organisatoriska fenomen blir till över tid och görs i samspel, snarare än hur de ’är’. Processteorier och posthumanistiska perspektiv är således centrala i en stor del av gruppens forskning.

Aktuella forskningsprojekt inkluderar studier av empiriska fenomen såsom entreprenörskap, digitalisering, dataspelsvärldar, kreativitet & AI, barn och djur i företag och organisering, och genus/diversitet/ojämställdhet inom högre utbildning i Finland.

I vår forskning vill vi synliggöra och utveckla alternativa perspektiv och metoder för att på så sätt ta ansvar för dem och det vi studerar. Med andra ord strävar vi efter att på etiska och hållbara sätt studera aktörer och aktiviteter som traditionellt blivit understuderade eller förbisedda inom det organisationsteoretiska och företagsekonomiska området. Vi arbetar empirinära, ofta etnografiskt, men även med andra kvalitativa forskningsmetoder, i syfte att utveckla organisationsteorin och bidra till aktuella teoretiska samtal inom företagsekonomi mer generellt, såväl som övriga samhällsvetenskaper och till humaniora.

Forskningsseminarier

Forskningsprojekt

Uppdaterad 5.1.2023