Skriv här det du söker efter!

DIGMA

DIGMA

Tid

1.1.2017–31.12.2023

Projektägare

Mälardalens högskola

Övriga projektparter

 • Åbo Akademi
 • Finansiär

 • FORTE
 • Budget

  1 800 000 euro

  DIGMA – Digitaliserad management; vad kan vi lära av Sverige och England?

  Att digitalisering, dvs utveckling och implementering av allt smartare, snabbare och billigare digital teknik förändrar organisatoriska processer och arbetspraktiker råder det inget tvivel om. Tekniken innebär nya möjligheter, både till koordinering av arbete, men också till kontroll, exempelvis genom ökade möjligheter till övervakning av anställda i realtid, vilket ändrar maktförhållandena i arbetslivet på olika sätt. Men hur går de här förändringarna egentligen till? Vilken roll spelar tekniken och vilken roll spelar den sociala dynamiken?

  Detta forskningsprogram syftar till att utveckla en fördjupad förståelse för detta. Vi arbetar bland annat med sociomateriell teori vilket innebär att vi inte drar någon skarp gräns mellan sociala och tekniska processer. I stället förstår vi teknik som något som existerar och ”blir till” när den bäddas in i olika organisatoriska processer där människor och teknik är sammanflätade.

  Forskningsprogrammet innehåller fyra delprojekt som fokuserar på olika aspekter av digitalisering: projektifiering, ledarskap, flexibilisering och upplevelser av teknik. I programmet, som leds av professor Anette Hallin (Åbo akademi/Mälardalens högskola), arbetar ett antal forskare från Sverige och England med att genomföra en mängd olika delstudier som inbegriper slags digitala tekniker och olika offentliga, såväl som privata organisationer. Forskningsmetoderna är ofta etnografiskt inspirerade men inbegriper även intervjuer, diskursanalyser samt olika deltagarbaserade ansatser.

  Medverkande: Docent Lucia Crevani, Dr Eva Lindell, Dr Caroline Ingvarsson, Dr Inti Lammi, MA Anna Uhlin and MA Christoffer Andersson Mälardalens universitet, Sverige; Professor Chris Ivory och Dr Irina Popova Anglia Ruskin Univeristy, UK.

  Nyckelord: digitalisering, sociomaterialitet, teknik, projekt, ledarskap, flexibilisering