Skriv här det du söker efter!

Medan spelvärldar skapas

Medan spelvärldar skapas

Tid

1.10.2019–30.9.2023

Projektägare

Laura Jaramillo, Åbo Akademi

Finansiär

 • Åbo Akademi
 • Fabian Klingendahls fond
 • Doktorsavhandling: Medan spelvärldar skapas – affektiva porträtt av hur rum konstrueras i ett dataspel

  I en tid då vi isolerar våra kroppar från varandra spelar vår digitala omgivning en viktigare roll än någonsin förut. Under coronapandemin har dataspelandet slagit nya rekord och i takt med virusets framfart har försäljningen av dataspel i Norden ökat explosionsartat. I media rapporteras om att dessa svåra tider kan leda till ett behov av verklighetsflykt, och Världshälsoorganisationen har, i samband med pandemin, börjat rekommendera människor att spela dataspel i syfte att hålla kroppslig distans till varandra. Då vi uppmanas att fly till spelens världar behöver vi inte endast uppmärksamma vad dessa världar kan göra med oss – utan också vad vi kan göra med dem.

  För att förstå hur en känsla av blivande konstrueras och omkonstrueras i spel utforskar Laura Jaramillo i sin doktorsavhandling hur spelvärldar skapas. Genom att lägga vikt vid det kännbara men ofta outtalade som cirkulerar mellan kroppar och potentiellt omformar subjekt, intar hon ett affektteoretiskt perspektiv. Genom att följa såväl formella dataspelskapare som dataspelare utvidgas förståelsen för det gemensamma skapandet av ett spelrum. Detta inkluderande perspektiv behövs för en djupare förståelse av hur fiktiva verkligheter konstrueras.

  Forskningen kommer att utmynna i en monografi där Laura använder sig av experimentella sätt för att skriva fram affekt. Forskningsmetoderna är till stor del netnografiska och auto-etnografiska men inbegriper även intervjuer och dokumentanalys. Data samlas in genom att i ett års tid följa en organisation i arbetet med att skapa ett spel samt att därefter följa spelare spela spelet.

  Nyckelord: dataspel, affektteori, netnografi, auto-etnografi, rum, relationella processer

  Kontaktperson

  Laura Jaramillo
  doktorand
  laura.jaramillo@abo.fi