Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

 

Anette Hallin
Professor/Head of Subject

Barbro Schauman ED
Akademilektor

Astrid Huopalainen ED
Universitetslärare

Heli Inkinen
Universitetslärare

Nina Kivinen ED
Universitetslärare, forskardoktor

Stefan Lång
Universitetslärare

Mika Mård ED (tjänstledig 1.8.2018-31.7.2019)
Universitetslärare

Jessica West (vikarierar Mika Mård under tiden 1.8.2018-31.7.2019)
Universitetslärare

Jutta Tailas-Rikberg EM
Universitetslärare

Doktorander:

Peter Björkroth
Lena Nybond
Erika Saaristo

Uppdaterad 17.9.2019