Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Tuomo Peltonen t.f. professor
Professor/Head of Subject

Bengt Kristensson Uggla, PhD
Amos Anderson-professor

Barbro Schauman ED
Akademilektor

Astrid Huopalainen ED
Universitetslärare

Heli Inkinen
Universitetslärare

Nina Kivinen ED
Universitetslärare, forskardoktor

Stefan Lång
Universitetslärare

Mika Mård ED
Universitetslärare

Jutta Tailas-Rikberg EM
Universitetslärare

Jessica West
Universitetslärare

Doktorander:

Peter Björkroth
Lena Nybond
Erika Saaristo

Uppdaterad 3.9.2018