Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Annika Laine-Kronberg, ämnesansvarig professor

Barbro Schauman, akademilektor

Stefan Lång, universitetslektor

Emma Sandstöm, universitetslektor

Mika Mård, universitetslektor

Ingrid Biese-Stjernberg, universitetslektor

Jessica West, universitetslärare

Laura Jaramillo, doktorand

Sameh Katr, doktorand

 

Övriga

Qian Wang, doktorand

Astrid Huopalainen, docent

Henrika Franck, docent

Marke Kivijärvi, docent

Uppdaterad 1.2.2024