Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Tuomo Peltonen t.f. professor
Professor/Head of Subject

Bengt Kristensson Uggla, PhD
Amos Anderson-professor

Barbro Schauman ED
Akademilektor

Nina Kivinen ED
Universitetslärare, forskardoktor

Astrid Huopalainen ED
Universitetslärare

Mika Mård ED
Universitetslärare

Jutta Tailas-Rikberg EM
Universitetslärare

Doktorander:

Björkroth Peter
Nybond Lena
Saaristo Erika

Uppdaterad 12.7.2018