Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

 

Anette Hallin, ämnesansvarig professor

Bengt Kristensson Uggla, professor,  den Amos Andersonska professuren i filosofi, kultur och företagsledning

 

Barbro Schauman, akademilektor

Nina Kivinen, akademilektor

Astrid Huopalainen, akademilektor

Stefan Lång, universitetslärare

Mika Mård, universitetslärare

Jessica West, universitetslärare

 

Tuuli Peltonen, EM

Henrika Franck, ED, docent

Uppdaterad 13.11.2020