Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Anette Hallin, ämnesansvarig professor

Bengt Kristensson Uggla, professor, den Amos Andersonska professuren i filosofi, kultur och företagsledning

Barbro Schauman, akademilektor

Astrid Huopalainen, akademilektor

Stefan Lång, universitetslärare

Mika Mård, universitetslärare

Jessica West, universitetslärare

Sameh Katr, doktorand

 

Övriga

Henrika Franck, docent

Laura Jaramillo

Qian Wang

Uppdaterad 1.11.2021