Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

 

Anette Hallin, ämnesansvarig professor

Barbro Schauman, akademilektor

Nina Kivinen, akademilektor

Astrid Huopalainen, universitetslärare

Stefan Lång, universitetslärare

Mika Mård, universitetslärare

Jessica West, universitetslärare

Uppdaterad 24.9.2020