Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Anette Hallin, ämnesansvarig professor

Bengt Kristensson Uggla, professor, den Amos Andersonska professuren i filosofi, kultur och företagsledning

Barbro Schauman, akademilektor

Astrid Huopalainen, äldre universitetslektor

Stefan Lång, universitetslektor

Mika Mård, universitetslektor

Jessica West, universitetslärare

Maria Ehrnström-Fuentes, universitetslärare

Sameh Katr, doktorand

 

Övriga

Henrika Franck, docent

Laura Jaramillo

Qian Wang

Uppdaterad 26.8.2022