Skriv här det du söker efter!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Wilhelm Barner-Rasmussen, ämnesansvarig professor

Anette Hallin, professor

Barbro Schauman, akademilektor

Stefan Lång, universitetslektor

Mika Mård, universitetslektor

Ingrid Biese-Stjernberg, universitetslektor

Jessica West, universitetslärare

Laura Jaramillo, doktorand, universitetslärare

Sameh Katr, doktorand

 

Övriga

Qian Wang, doktorand

Astrid Huopalainen, docent

Henrika Franck, docent

Marke Kivijärvi, docent

Uppdaterad 3.2.2023