Skriv här det du söker efter!

Flyktingar och entreprenörskap

Flyktingar och entreprenörskap

Tid

1.1.2021–31.12.2023

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Åbo Akademi
 • Åbo Akademis del av budgeten

  172 000 euro

  Flyktingar och entreprenörskap – Skapande av en plattform för entreprenörskap i flyktingläger

  Mer än 80 miljoner människor har sett sig tvungna att fly på grund av konflikter eller förföljelse. Många av dessa flyktingar hamnar i flyktingläger där de ofta är tvungna att stanna under flera år, medan behovet av att skapa sig en försörjning samtidigt är stor. Efter att ha tillbringat år i lägren ges ett fåtal möjligheten att starta ett nytt liv i Europa. Men i jämförelse med immigranter i allmänhet möter denna grupp stora hinder att komma in på arbetsmarknaden. Den grundläggande frågan för detta forskningsprojekt är därför hur entreprenörskap kan hjälpa flyktingarna att utveckla sina förutsättningar för att skapa sig ett levebröd i flyktinglägren, men även för en snabbare integration i ett mottagarland i Europa.

  Mera specifikt kommer forskningsprojektet att fokusera på att:

  • analysera de allmänna förutsättningarna som råder för entreprenörskap i ett flyktingläger ur ett internationellt flyktingperspektiv, och hur förutsättningarna påverkar utvecklingen av entreprenörerna,
  • analysera vilka teknologiska plattformar som kan hjälpa flyktingens möjlighet att utveckla entreprenörskapen i flyktinglägret,
  • analysera hur utbildning kunde integreras i flyktinglägret så att framtida entreprenörer har möjlighet att utveckla sin kunskap kring entreprenörskap men även utvecklandet av affärsmodeller – även när de har anlänt till något av mottagarländerna i Europa.

  Som presenterats är forskningsprojektet uppdelat i tre delområden. Dels handlar det om en allmän förståelse för flyktingarnas situation i samband med entreprenörskap, dels förutsättningarna för att utveckla entreprenörskap i flyktinglägren, och dels integration av olika funktioner för att utveckla kunskapen kring entreprenörskap och affärsmodeller i flyktinglägret. Projektet leds av Stefan Lång (Åbo Akademi) men genomförs tillsammans med flera forskare från olika kunskapsenheter inom Åbo Akademi, bla. Prof. Malin Brännback (Internationell Marknadsföring) Prof. Gunilla Widén (Informationsvetenskap) Lektor Jonas Lagerström (National Ekonomi) och Maria Ivanova-Gongne (Internationell Marknadsföring)

  Nyckelord: Entreprenörskap, Flyktingar, Flyktingläger, Affärsmodeller, Entreprenörskapsutbildning

  Kontakta oss

  Stefan Lång

  Universitetslektor 

  i företagsekonomi, inriktning strategi

  Handelshögskolan

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik