Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i hälsovetenskaper

Omfattning

120 sp / 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

17.3. - 31.3.2021 kl. 15:00

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld. Kanske intresserar du dig för vad vi kan göra för att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar, eller hur vi kan lindra patienters lidande? På vilket sätt vi upplever (o)hälsa? Dessa och andra frågor behandlar hälsovetenskaperna både ur ett etiskt, kulturellt och vårdperspektiv. Ditt genuina intresse för människans hälsa och välbefinnande går hand i hand med din vilja att både hjälpa på individnivå och utveckla vården som helhet. Din insats som vårdexpert behövs på många fronter.

Du som studerar hälsovetenskaper på Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne. Målsättningen med magisterexamen i hälsovetenskaper, ämnet vårdvetenskap är att ge kompetensgivande utbildning för blivande ledare, vårdlärare, vårdutvecklare och personal inom hälsovårdsområdet. Du väljer själv din studieinriktning med profileringsområden så som social- och hälsovårdsadministration, hälsovetenskapens didaktik, hälsokunskap och hälsoteknologi. Med social- och hälsovårdsadministration som profilering kan du bli ledare eller administratör inom social- och hälsovård. Hälsovetenskapens didaktik är för dig som har en vårdyrkesexamen sedan tidigare och som vill undervisa och handleda som vårdlärare på yrkeshögskola eller yrkesskola. Med hälsokunskap och pedagogik som profilering kan du bli ämneslärare i hälsokunskap. Hälsoteknologi, i sin tur, är för dig som är intresserad av de möjligheter och utmaningar som teknologin skapar inom vården.

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 17.3.2021 till 31.3.2021 kl. 15.00.

Du som vårdvetare i arbetslivet

Vårdexperter är efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig huvudsakligen inom den kommunala vården men även på den privata marknaden och inom undervisningssektorn. Inom vården jobbar många i förmansposition, exempelvis som avdelningsskötare, servicechefer eller omsorgschefer. Med dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, liksom ditt starka fokus på människan, tar du de rätta besluten i arbetslivet!

 

Bonus: För duktiga magistrar i hälsovetenskaper erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Vårdvetenskap har intresserat mig eftersom det handlar om både yngre och äldre människors hälsa och välbefinnande på ett mer genomgripande plan. Sofia Smått-Nyman

Studerande vid Academill

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

fpv-studieradgivare@abo.fi

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa