Skriv här det du söker efter!

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina

Åbo Akademi uttrycker sin sympati och sitt stöd för Ukraina och särskilt dess universitetssamfund. På den här sidan har vi samlat information som berör kriget i Ukraina och hur det påverkar verksamheten vid Åbo Akademi. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Åbo Akademis krisledningsgrupp ansvarar för koordineringen av de åtgärder Åbo Akademi tar med anledning av kriget i Ukraina.

Åbo Akademi följer regeringens och undervisningsministeriets riktlinjer för forsknings- och utbildningssamarbete och studentutbyte med Ryssland.

Vid Åbo Akademi finns studerande, forskare och anställda med vänner och anhöriga på båda sidor av konflikten. Vi är alla en del av Åbo Akademis gemenskap och vi bemöter alla medlemmar i vårt samfund med respekt, oavsett nationalitet eller ursprung. Åbo Akademi har nolltolerans mot alla former av mobbning, rasism och hatretorik.

Detta gäller just nu:

  • Åbo Akademi fryser i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets rekommendation tills vidare alla samarbeten med ryska universitet och andra ryska organisationer.
  • Åbo Akademi ingår för tillfället inga nya samarbeten med ryska och belarusiska parter.
  • Åbo Akademi rekommenderar att inga forskare och experter från ryska eller belarusiska universitet eller andra institutioner kallas som opponenter, förhandsgranskare eller som sakkunniga i rekryterings- och docentprocesser.
  • Åbo Akademi tar inte emot gästforskare från Ryssland.
  • Åbo Akademi inleder inga nya publikationsarbeten, såsom artiklar, bokkapitel eller böcker, med forskare verksamma i Ryssland.
  • Arbetsresor till Ryssland, Belarus eller Ukraina är inte tillåtna.
  • Anställda och studerande från de berörda regionerna kan fortsätta sitt arbete och sina studier vid Åbo Akademi. Åbo Akademi tar i det här skedet inte emot nya utbytesstuderande från Ryssland eller Belarus.
  • Åbo Akademi och öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder studerande från ukrainska universitet möjlighet att gratis avlägga universitetskurser. Läs mer om kursarrangemangen och ansökan för ukrainska studerande.
  • Åbo Akademi samarbetar med andra finska högskolor för att stödja ukrainska studerande, anställda och forskare och erbjuda dem möjligheter att studera eller arbeta i Finland.

Om du behöver stöd:

Ytterligare information: