Skriv här det du söker efter!

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina

Åbo Akademi, tillsammans med övriga finska universitet, fördömer Rysslands militära agerande och uttrycker sin sympati och sitt stöd för Ukraina och dess universitetssamfund. På den här sidan har vi samlat information som berör kriget i Ukraina och hur det påverkar verksamheten vid Åbo Akademi. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Åbo Akademis krisledningsgrupp ansvarar för koordineringen av de åtgärder Åbo Akademi tar med anledning av kriget i Ukraina.

Åbo Akademi följer regeringens och undervisningsministeriets riktlinjer för forsknings- och utbildningssamarbete och studentutbyte med Ryssland.

Vid Åbo Akademi finns studerande, forskare och anställda med vänner och anhöriga på båda sidor av konflikten. Vi är alla en del av Åbo Akademis gemenskap och vi bemöter alla medlemmar i vårt samfund med respekt, oavsett nationalitet eller ursprung. Åbo Akademi har nolltolerans mot alla former av mobbning, rasism och hatretorik.

Detta gäller just nu:

  • Åbo Akademi fryser i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets rekommendation tills vidare alla samarbeten med ryska universitet och andra ryska organisationer.
  • Åbo Akademi ingår för tillfället inga nya samarbeten med ryska och belarusiska parter.
  • Åbo Akademi rekommenderar att inga forskare och experter från ryska eller belarusiska universitet eller andra institutioner kallas som opponenter, förhandsgranskare eller som sakkunniga i rekryterings- och docentprocesser.
  • Åbo Akademi tar inte emot gästforskare från Ryssland.
  • Åbo Akademi inleder inga nya publikationsarbeten, såsom artiklar, bokkapitel eller böcker, med forskare verksamma i Ryssland.
  • Arbetsresor till Ryssland, Belarus eller Ukraina är inte tillåtna.
  • Anställda och studerande från de berörda regionerna kan fortsätta sitt arbete och sina studier vid Åbo Akademi. Åbo Akademi tar i det här skedet inte emot nya utbytesstuderande från Ryssland eller Belarus.
  • Åbo Akademi och öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder studerande från ukrainska universitet möjlighet att gratis avlägga universitetskurser. Läs mer om kursarrangemangen och ansökan för ukrainska studerande.
  • Åbo Akademi samarbetar med andra finska högskolor för att stödja ukrainska studerande, anställda och forskare och erbjuda dem möjligheter att studera eller arbeta i Finland.

Om du behöver stöd:

Ytterligare information:

EU:s sanktionspaket med anledning av kriget i Ukraina

Åbo Akademi behandlar sökandes, studerandes, anställdas och andra anslutna personers personuppgifter för att uppfylla sina uppgifter och förpliktelser som universitet. Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för verksamheten och baserat på rättsliga grunder enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

EU:s sanktionspaket med anledning av kriget i Ukraina innehåller individuella sanktioner som eventuellt berör verksamhet och personer vid Åbo Akademi. Vi har en rättslig förpliktelse att försäkra oss om att vi följer sanktionerna i vår verksamhet. Därför går vi regelbundet genom våra personregister och stämmer av dem mot sanktionslistorna så länge sanktionerna är i kraft.

Ifall genomgången ger upphov till frågor kontaktar vi de personer som berörs personligen. Vi behandlar varje ärende individuellt (d.v.s. automatiserat beslutsfattande förekommer inte).

Om du har frågor om hur vi hanterar avstämningen mot sanktionslistorna kan du vända dig till direktör för säkerhet och hållbarhet Stefan Willför (stefan.willfor@abo.fi).

Allmän information om hur Åbo Akademi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter gällande dina personuppgifter finns här:

https://www.abo.fi/dataskydd/