Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis kurser gratis för ukrainska studerande

Åbo Akademi stöder ukrainska studerande som kommit till Finland genom att erbjuda dem möjlighet att gratis avlägga universitetskurser.

Studerande vid universitet i Ukraina vars studier har avbrutits av kriget kan ansöka om att få avlägga enstaka eller flera kurser som s.k. extra studerande vid Åbo Akademi utan kostnad.

Extra studerande deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande, men har inte rätt att avlägga examen.

Studenterna kan välja kurser eller kurshelheter från samtliga fyra fakulteter. Åbo Akademis engelskspråkiga kursutbud är störst på magisternivå, men också en del engelska kurser på kandidatnivå erbjuds.

Också Åbo Akademis öppna universitet erbjuder sina kurser utan kostnad åt ukrainska studerande.

– Många studerande har tvingats fly på grund av kriget, och vi i universitetsgemenskapen känner förstås särskild sympati för dem och vill stödja dem. Det här är ett sätt. Åbo Akademi samarbetar nationellt med andra universitet för att erbjuda såväl studerande som forskare från Ukraina möjligheter att studera eller arbeta i Finland, säger Stefan Willför, prorektor och ordförande för Åbo Akademis krisledningsgrupp.

Extra studier och kurser vid öppna universitetet är normalt avgiftsbelagda.

Mera information om kursarrangemangen och ansökan för ukrainska studerande.

Mera information:

Stefan Willför, prorektor, Åbo Akademi
+358 40 504 7904
stefan.willfor@abo.fi

Majlen Saarinen, utbildningschef, Åbo Akademis öppna universitet
+358 46 920 2598
majlen.saarinen@abo.fi