Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi avbryter sina samarbeten med ryska och belarusiska partner 

Åbo Akademi avbryter tillsvidare sina samarbeten med ryska universitet och andra ryska organisationer som ett ställningstagande mot kriget i Ukraina. Beslutet har fattats i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets rekommendation. 

Beslutet gäller såväl forskningssamarbete som andra typer av samarbete med ryska organisationer, universitet och forskningsinstitut. Under avbrottet initieras inga nya samarbeten med vare sig ryska eller belarusiska organisationer. 

Också allt studerandeutbyte till Ryssland eller Belarus är tills vidare inställt. De utbytesstuderande från de här länderna som redan finns vid Åbo Akademi kan fortsätta sina studier som vanligt, men inga nya utbytesstudenter från de här länderna tas tillsvidare emot.  

–  Åbo Akademi följer liksom Finlands övriga universitet de nya riktlinjerna och avhåller sig från allt högskole- och forskningssamarbete med ryska partnerorganisationer. Vår linjedragning är inte riktad mot ryska studenter och forskare utan ett ställningstagande mot kriget i Ukraina. Åbo Akademi jobbar för att inkludera och visa sitt stöd för alla som direkt eller indirekt drabbats av kriget, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi.  

Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samarbete med högskolorna åtgärder för att stödja ukrainska studerande, anställda och forskare för att erbjuda dem som flyr kriget möjligheter att studera eller arbeta i Finland.  

Finland stöder också Europeiska kommissionens beslut att avbryta samarbetet med ryska och belarusiska partner inom EU:s utbildnings- och forskningsprogram. Europeiska kommissionen har avbrutit förhandlingarna om nya projekt med ryska och belarusiska organisationer relaterade till de första ansökningar under Horizon Europe samt betalningar till Ryssland och Belarus i pågående Horizon 2020-projekt.  

 

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Unifis pressmeddelande