Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis flaggskepp erbjuder stipendier till forskare som flyr från Ukraina

Åbo Akademis forskningsflaggskepp InFLAMES erbjuder stipendier till forskare som inte kan fortsätta sitt arbete i Ukraina på grund av det ryska anfallskriget.

InFLAMES erbjuder stipendier inom immunologi, immunologisk läkemedelsutveckling och diagnostik, och är berett att finansiera forskare upp till ett år. Stipendierna är öppna för sökande i alla skeden av sin forskarkarriär.

Sirpa Jalkanen, direktör för InFLAMES, säger att hon känner stor sorg och oro för de kollegor som drabbats av krisen i Ukraina.

– Jag kan inte låta bli att tänka att vi skulle kunna vara i deras skor. Vi vill göra allt vi kan för att ge dem möjlighet att delta i InFLAMES forskningsprojekt. Samtidigt hoppas vi naturligtvis att projekten kan fortsätta som ett fruktbart samarbete när kriget är slut och de som flytt Ukraina kan återvända hem. Vårt stöd kommer säkert att behövas under en längre tid, säger Jalkanen.

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskepp, finansierat av Finlands Akademi. Syftet är att identifiera nya läkemedelsutvecklingsobjekt och utveckla nya läkemedel i samarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag.