Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Universiteten i Finland uttrycker sitt stöd för Ukraina

Finska universitetsrektorers råd UNIFI rf (Unifi) uttrycker sitt stöd för Ukraina och särskilt för dess universitetssamfund. Vi håller med den finska staten och fördömer Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Våra universitet är internationella och mångkulturella gemenskaper. Universiteten ger stöd och krishjälp till sina studerande och personal. Varje universitet informerar sina studerande och personal via universitetets egna kanaler.

Universiteten i Finland har forsknings- och utbildningssamarbete samt studentutbyten med ukrainska universitet. Universiteten utreder, tillsammans med Scholars at Risk (SAR) Finland, möjligheter att erbjuda ukrainska studerande och forskare plats vid universiteten i Finland. Enligt vår information finns det för närvarande inga studerande eller personal från finska universitet i Ukraina på studentutbyte eller arbetsresa.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037