Skriv här det du söker efter!

Utrymmen och fältstationer

Utrymmen och fältstationer

Miljö- och marinbiologi har utrymmen på tre orter: i Åbo, på Åland och i Korpo.


I Åbo finns vi i Aurum, Åbo Akademis och Åbo Universitets gemensamma fastighet på Henriksgatan 2. Byggnaden har undervisnings- och forskningsutrymmen, restaurang och gym.Husö biologiska station

Husö biologiska station (se hemsida) är Åbo Akademis fältstation och ligger på Bergö i Finströms Kommun på Åland. Stationen används som bas för forsknings- och undervisningsverksamhet i främst akvatiska studier, men även botaniska, mykologiska och entomologiska studier utförs. Stationen har utrymmen och utrustning för experimentell vattenekologi, laboratorieanalyser av enkla vattenkemiska parametrar och biologiska prov samt för fältundersökningar i kustnära havsområden och sjöar. I och med samarbetsavtalet med Ålands landskapsregering utförs det på Husö regional miljöövervakning och forskning med tyngdpunkt på vattenmiljöer (sjöar/havsområden) på och kring Åland.Skärgårdscentrum Korpoström

Skärgårdscentrum Korpoström (se hemsida) är ett center för vetenskap (experimentell marin forskning i fält och labb) och kultur (modern och traditionell konst, musik, tvärvetenskapliga utställningar etc) med tyngdpunkt på skärgården ur ett mycket brett perspektiv. Åbo Akademis verksamhet i Skärgårdscentret startade 2005. Skärgårdscentrum Korpoström utgör en viktig fältbas för ÅAs miljö- och marinbiologer i Skärgårdshavet. Genom vår marina forskning och ÅAs engagemang i skärgårdsfrågor strävar vi att bygga upp en stark regional växelverkan mellan forskning och samhälle. P.g.a. sitt läge – mitt i Skärgårdshavets Nationalpark förvaltas av UNESCO, och samtidigt bara 2h från ÅA – är Korpoström ett viktigt fönster utåt både för marinbiologin som enskild vetenskap, för profilområdet Havet och det havsnära universitet Åbo Akademi. Marinbiologins verksamhet i Korpoström är också en viktig samarbetsform mellan ÅA och Skärgårdshavets Biosfärområde. ÅA har år 2017 undertecknat konkreta målsättningar för hållbar utveckling inom biosfärområdets partnerskapsprogram. Här står marinbiologin vid ÅA delvis genom arbetet i Korpoström för det konkreta innehållet inom denna samarbetsform.


Uppdaterad 13.4.2022