Skriv här det du söker efter!

Samhällspåverkan

Samhällspåverkan

Vi arbetar för att vår kunskap sprids och nyttjas i samhället. Vi har en bred expertis som gagnar miljöförvaltningen och vi har en aktiv samverkan med bl.a. Miljöministeriet och Ålands Landskapsregering. Vår personal är också aktiv i samhällsdebatten och medverkar i expertgrupper inom organisationer som t.ex.  HELCOM (på engelska) och ICES (på engelska), Finlands Naturpanel (på finska) och Finlands styrgrupp för United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030, på engelska).

Vi jobbar även med informationskampanjer (Åbo Stad), regionala styrgrupper (Skärgårdshavets BiosfärområdeSkyddsfonden för Skärgårdshavetoch med miljöfostran via skolsamarbeten och vetenskap-konstsamarbete.

Uppdaterad 13.4.2022