Skriv här det du söker efter!

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Aurum

Laboratoriet ger forskare och studenter möjlighet att analysera sina prov efter fältsäsongen. Labbet är utrustat med mikroskop (preparations- och ljusmikroskop), torkugnar, brännugn, excicatorer, vågar, dragskåp mm.

Laboratoriet i Aurum erbjuder forskare tillgång till utrustning för genetiska analyser (isolering av DNA/RNA, PCR,  gel elektrofores) och mikrobiologiska undersökningar (t.ex. mikroskopisk analys). Det finns även möjlighet till odling av mikroalger under temperatur- och ljusreglerade förhållanden i samband experimentellt arbete.


 

Husö biologiska station

Logi: Totalt 50 bäddplatser, matsal för 30 personer. Kurssal för 25 personer och kontorsutrymmen.

Laboratorier:  Två grovlabb (fisk, bottendjur), analyslabb (dragskåp, torkugn, mikroskop, precisionsvåg, hydrografimätningsapparatur (pH, syre, salthalt, P/N), molekylärlabb (PCR, odlingsskåp, Laminar, spectrofotometer, Mikospektrofotometer/DS-11, mm), djupfrys.

Bilar/Båtar: Motorbåtar (15-115 hp) samt trailers. Två bilar.

Dykning: tryckluftflaskor (200/300 bar), regulatorer, vikter, kompressor, dräkter, handskar, skor, mm.

Fältprovtagning: Se utrustninglista (på engelska). Fisketillstånd för bla. Provfiskenät och annan fiskeutrustning.

Mesokosmer och akvarier: Akvarieutrymmen inne och utomhus totalt c. 150 m2 . Verksamhetstillstånd för experimentella utrymmen.

Data (tidsserier): Stationen har tidsserier från 1980-90-talen (pH, syre, salthalt, P/N) samt bottenfauna, fisk och vegetation.

 

 

Skärgårdscentrum Korpoström

Logi: under uppbyggnad, säsongen 2022 hyr vi tillfälligt ett hus brevid Skärgårdscentret, bäddplatser för 4-6 personer

Laboratorier: Grovlabb (fisk, bottendjur), torrlabb (dragskåp, torkugn, mikroskop, precisionsvåg, hydrografimätningsapparatur (pH, syre, salthalt etc)

Båtar: Rönnqvist 590 with 60 HP Suzuki, Buster with 40 HP Yamaha, Terhi 340 with 6 HP Mercury, MANE 1000 Trailer

Dykning: tryckluftflaskor (300 bar), regulatorer, vikter, kompressor. Forskarna använder personlig dylutrustning.

Fältprovtagning: vattenhämtare, Ekmanhuggare, såll, planktonhåv, LI-COR ljusmätare, HOBO loggers, 40 st. burar för burförsök

Mesokosmer och akvarier: 24 utomhusbassänger (600 l) med genomflöde, 4 hydrauliska vågtankar (1200 l) med genomflöde, utomhusakvarier (10-30 l)med genomflöde, 40 inomhusakvarier (10 l) i temperaturreglerat rum, 2 publikakvarier.


 

Uppdaterad 19.4.2022