Skriv här det du söker efter!

Matematik – forskning och och personal

Matematik – forskning och och personal

Forskningsgrupper

Vid ämnet matematik vid Åbo Akademi bedrivs livskraftig forskning inom funktionalanalys, stokastik och tillämpad matematik.

Funktionsanalys

De två huvudtemana i funktionalanalysgruppen är analytiska funktionsrum och deras operatorer samt matematisk systemteori, med tillämpningar inom kontrollteori och matematisk fysik.

  • Analytiska funktionsrum och operatorteori
  • Matematisk systemteori

Stokastik och tillämpad matematik

Gruppens forskningsmål är utveckling av matematiska teorier och analys av modeller som härrör sig från problem inom andra vetenskaper samt från andra grenar inom matematiken.

  • Stokastik
  • Numerisk analys och tillämpad matematik

Forskare

 

Christer Glader, universitetslektor, docent
Forskningsprofil och publikationer

Forskningsintressen:
Jag forskar i approximationsteori i komplexa talplanet, speciellt i konstruktiva metoder för interpolation och approximation med ändliga Blaschkeprodukter.

Alex Karrila, akademilektor
Forskningsprofil och publikationer

Forskningsintressen:
Jag forskar i teman inom sannolikhetslära och matematisk (statistisk) fysik, i synnerhet inom slumpmodeller på gittergrafer samt de kontinuummodeller som åtminstone konjekturalt beskriver deras skalningsgränsvärden. Ett första exempel är slumpgången på det n-dimensionella rutnätverket delta*Z^n med rutstorlek delta, som vid kritisk stegtakt I(delta) konvergerar till den Brownska rörelsen när rutstorleken delta krymper till noll.

Mikael Kurula, äldre universitetslektor, docent i tillämpad matematik. Hemsida: http://users.abo.fi/mkurula/
Forskningsprofil och publikationer

Forskningsintressen:
Jag forskar i matematisk system- och reglerteori, dvs. hur man effektivt styr system som modelleras med differentialekvationer. Forskningen ligger i centrum av den automatisering av samhället som pågår just nu.

Mikael Lindström, professor i matematik, ämnesansvarig
Forskningsprofil och publikationer

Forskningsintressen:
Mitt fokusområde inom forskning är funktionalanalys, operatorteori och komplex analys. Jag arbetar med olika analytiska funktionsrum, såsom viktade Bergmanrum och viktade Banachrum av analytiska funktioner, och deras operatorer med speciell fokus på Hilbertmatrisoperatorn, viktade kompositionsoperatorer och integrationsoperatorer.
Andra forskningsproblem som jag arbetar med berör interpolationsföljder för analytiska funktionsrum och invarianta underrumsproblem.

 

Docenter och forskare

Patrik Eklund, docent

Tarja Höglund, projektforskare

Göran Högnäs, professor emeritus, docent, hemsida: http://users.abo.fi/ghognas/

Brita Jung

Andreas Lundell, docent i tillämpad matematik

Alexandr Mylläri, docent i tillämpad matematik

Paavo Salminen, professor emeritus

Handbook of Brownian Motion – Facts and Formulae
By following this link you find a complete list of relevant changes/corrections made in the second edition of Handbook of Brownian Motion – Facts and Formulae, published in the year 2002 by Birkhäuser Verlag. These are incorporated into the corrected reprint of the second edition published in the year 2015. Any comments/questions can be addressed to Paavo Salminen (e-mail: phsalmin (at) abo.fi) and/or Andrei Borodin (e-mail: borodin (at) pdmi.ras.ru).

Olof Staffans, professor emeritus

David Stenlund

Tapio Westerlund, docent i matematik med tekniska tillämpningar

Niklas Wikman


Doktorander

David Norrbo

Tuomas Virtanen


Besöksadress:

Matematik
Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Uppdaterad 16.1.2023