Skriv här det du söker efter!

Prisbelönt kandidatarbete i matematik 2022

Prisbelönt kandidatarbete i matematik 2022

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) har premierat fyra svenskspråkiga kandidatavhandlingar i teknik eller naturvetenskaper i samband med Svenska dagen. Av de fyra vinnande avhandlingarna skrevs en vid Åbo Akademi,  Amanda Björkviks Optimal reglering av elnät. Kandidatavhandlingen i matematik handleddes av äldre universitetslektor Mikael Kurula.
De prisbelönade avhandlingarna har fått ett gott vitsord och är skrivna på god svenska med korrekt svensk terminologi. Läs mera i nyheten på TFiFs webbplats.

Uppdaterad 8.11.2022