Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Rekordsnabb magister i matematik fick
dekanens stipendium

Leo Holmberg är nybliven magister i matematik och blev klar med sina studier på rekordsnabba tre år.  För sina exceptionella studieframgångar tilldelades han ett stipendium av dekanen för fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Leo Holmberg har haft ett intresse för matematik sedan han var tio år då han studerade sin äldre systers matematikläxor.

– Hennes läxor i matematik var ju svårare än mina eftersom hon gick i högstadiet, men jag kunde analysera uppgiften trots att jag inte lyckades lösa den. Efter det började min pappa undervisa mig i matematik hemma, berättar Holmberg.

Holmberg skrev sin magisteravhandling i matematik om kategoriteori. Kategoriteori används som ett sätt att systematiskt analysera olika områden inom matematik i termer av kategorier, helheter som består av objekt och morfismer.

Nyblivna matematikmagistern Leo Holmberg

– Ju mer avancerad och teoretisk matematik man studerar desto mer symmetri och struktur ser man. I enklare skolmatematik ser man inte detta då fokus där ligger på enskilda problem. Så även om abstrakt och teoretisk matematik är mycket mera komplicerat känns det mer meningsfullt.

Utanför huvudämnesstudierna valde Holmberg en annan väg än den naturvetenskapliga. Vid sidan av matematiken har han läst flera ovanliga språk som latin, skoltsamiska och enaresamiska.

– Språk är mer emotionella, särskilt språk som skoltsamiskan som bara har några hundra talare. Det är väldigt annorlunda studier jämfört med matematiken där känslor inte är närvarande på samma sätt.

Trots att mycket av hans tid gått åt till studier de senaste åren planerar Holmberg att fortsätta studera under sitt kommande mellanår, dock på egen hand.

– Jag har tänkt läsa historia, språk och språkvetenskap under mitt mellanår. Ett annat ämne som intresserar är astrobiologi, berättar Holmberg.

Efter mellanåret planerar Holmberg att fortsätta sin akademiska karriär med doktorsstudier, gärna utomlands. Ett alternativ som intresserar är universitetet i Bonn, Tyskland. En fortsatt akademisk karriär är också något som Holmbergs handledare och professor i matematik Mikael Lindström stöder.

–Det är en otrolig bragd att avlägga en hel magisterexamen på den tiden. Leo har alla förutsättningar för en god akademisk karriär om han väljer den vägen, säger Lindström.

Trots att han blev snabbt färdig magister skulle Holmberg inte rekommendera den studietakten åt andra.

– Att bli magister på tre år passade mig, men det är absolut inget jag vill uppmuntra andra till. Alla borde få studera i den takt som passar dem, säger Holmberg.

 

 

Läs mera om magisterprogrammet i matematik här!