Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Intresserad av matte? Kom med i Åbo Akademis matematikklubb!

Nu drar matteklubben i gång i nybyggda Aurum! Den svenskspråkiga matteklubben riktar sig till dig som går i högstadiet eller gymnasiet. Klubben har två grupper i Åbo: en för dig, som går i grundskolans åk 7–9, och en annan för gymnasiestuderande. Klubben erbjuder roligt pyssel från olika områden inom matematiken, åt dig som vill ha mera eller annorlunda matematik än det som undervisas i skolan. Samtidigt kommer du i kontakt med andra matematikintresserade.

– Jag tycker att alla som är intresserade av matematik borde komma med i klubben. Man får i lugn och ro fundera på roliga, lagom utmanande matteproblem. Klubbledaren finns där för att hjälpa medlemmarna, utan att bedöma någon, säger Mikael Kurula, akademilektor i matematik vid Åbo Akademi och matteklubbens initiativtagare.

Uppgifterna kräver inte så mycket förkunskaper utan de handlar mera om logiskt tänkande och kreativ problemlösning. Nyfikenhet och vilja att fundera på matematiska problem är viktigare än att du kan allt från förut. Det finns allt från ganska lätta till mycket utmanande uppgifter att välja bland.

–  Problemen som behandlas komplementerar skolmatten utan att överlappa den, även om gymnasiegruppen säkert delvis löser tidigare studentexamensuppgifter. Den som vill kan också delta i nationella och internationella matematiktävlingar, säger Kurula.

Nytt för i höst är att du kan delta antingen på plats eller via Zoom, vilket betyder att det inte spelar någon roll var i landet du befinner dig. Du som bor i närheten av Åbo eller Vasa får gärna delta på plats i Åbo Akademis utrymmen, i Aurum i Åbo och i Academill i Vasa. Klubben träffas ungefär varannan vecka.

– Den som är nyfiken får gärna komma med och bara testa på, med kompisar eller utan. Klubbträffarna är gratis, säger Kurula.

Verksamheten i Aurum startar i början av november, men de exakta tidpunkterna är ännu inte fastslagna. Fyll i vilka tider som passar dig i intresseanmälningsformuläret nedan:

https://matteiaurum.blankett.fi/

Mera information om matteklubben hittar du här.

 

För närmare information, kontakta

Mikael Kurula
Akademilektor i matematik
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Tfn +358 469 216 792
E-post mikael.kurula@abo.fi