Skriv här det du söker efter!

Om Havet

Om Havet

Havet är ett Levande Laboratorium för marin och maritim forskning med fokus på kust- och marginella vatten. Den laserades 2017, med stöd av Finlands Akademi, som ett av Åbo Akademis viktigaste forskningsprofileringsområden. Vi samarbetar tillsammans med Åbo Universitet under det gemensamma tematiska profileringsområdet ”Sea and Maritime Studies” (Havs och Maritima Studier).


VISION & UPPDRAG


Symbol för forskningsprofilen HAVET

Vår vision för en hållbar framtid är en där vi använder och förvaltar våra hav och marina resurser på ett hållbart sätt och där vi har hittat lösningar till dagens lömska problem (eng. Wicked problems), såsom övergödningen och klimatförändringen.

Vårt uppdrag är att hitta vetenskapsdrivna lösningar som möjliggör samexistens mellan marint och maritimt liv och det moderna samhället som främjar hållbarhet i Östersjön och de nordiska havsområden, inklusive Arktis.

I Havet fokuserar vi specifikt på marin ekologi och utveckling i kustregioner i relation till en evig föränderlig miljö; analys och uppskattning av effekterna som politiska och administrativa institutioner har på Östersjöregionen; utveckling och implementering av hållbara, storskaliga infrastruktursystem, speciellt inom transport- och energisektorerna; och multidisciplinära expertråd till samhället, beslutsfattare, nationella och internationella rådgivningsorgan, icke-statliga organisationer och affärssektorn.

Vårt forskningsramverk för vad vi bedriver grundar sig på Levande Laboratorium (eng. A Living Lab) konceptet och den metodik vi utvecklar för detta. Det bygger på ett problemlösande och samkreativt tänkande där vi söker samarbete från ett brett urval av intressenter från de privata- och offentliga sektorerna såväl som samhället i stort.

Havets övergripande mål är att etablera en världsledande marin Spetsforskningsenhet med fokus på Östersjön och de nordiska havsområdena, inklusive arktiska marina ekosystem.


Logos of Sustainable Development Goals, 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality), 7 (Affordable and Clean Energy), 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), 13 (Climate Action), 14 (Life Bellow Water), and 17 (Partnerships for the Goals)
Havet arbetar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar specifikt med mål 14 (hav och marina resurser) så väl som 4 (god utbildning för alla), 5 (jämställdhet), 7 (hållbar energi för alla), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 13 (bekämpa klimatförändringarna) och 17 (genomförande och globalt partnerskap)

Havets STRUKTUR


Som ett Levande Laboratorium, arbetar över forskningsområdena miljö och marinbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi, i nära samarbete med statliga institutioner, beslutsfattare, sjöfartsindustri, forskningsinstitutioner, icke-statliga institutioner, privata företag och donatorer.

Havet är uppbyggd runt en kärngrupp bestående av tre professorer, tenure track professorer, forskardoktorer och forskaren vid tre olika ämnen inom Åbo Akademi: Miljö- och marinbiologi, Offentligt ledarskap och Sjörätt, och Industriell ekonomi. Kärngruppen stärks av en Arbetslivsprofessor och gästprofessorer. Gruppen stöds ytterligare av en styrgrupp inom universitetet.

Styrelsen för Havet (2020-2022):

Prof. Nina Tynkkynen (ordförande)

Prof. Magnus Hellström

Prof. Henrik Ringbom

Biträdande Prof. Anna Törnroos-Reme

Biträdande Prof. Christian Pansch-Hattich

Uppdaterad 5.3.2024