Skriv här det du söker efter!

Människor

Människor

Havet är uppbyggd runt en kärngrupp bestående av tre professorer, tenure track professorer, forskardoktorer och forskaren vid tre olika ämnen inom Åbo Akademi: Miljö- och marinbiologi, Offentligt ledarskap och Sjörätt, och Industriell ekonomi. Kärngruppen stärks av en Arbetslivsprofessor och gästprofessorer. Gruppen stöds ytterligare av en styrgrupp inom universitetet.


Professorer:


Erik Bonsdorff ⇨  Nina Tynkkynen ⇨  Marko Joas ⇨  Kim Wikström ⇨  Magnus Hellström ⇨  Henrik Ringbom ⇨


Docenter:


Anna Törnroos-Remes ⇨  Christian Panch-Hattich ⇨


PostDoks:


Anastasia Tsvetkova ⇨  Sam Grönholm ⇨


Doktorander:


Thaysa Portela de Carvalho ⇨


Arbetslivsprofessor (2019-2020):


Maria Laamanen ⇨


Gäst Professorer (2018-2020):


Per Jonsson ⇨  Kristine Kern ⇨  Kent Eriksson ⇨


Anslutna Forskare ⇨ (på engelska)

Uppdaterad 5.3.2024