Skriv här det du söker efter!

Fysik – forskning och personal

Fysik – forskning och personal

Forskning

Fysiken vid Åbo Akademi är inriktad på materialforskning kring papperselektronik, framtidens solceller, funktionella material i gränsytan till biologiska system, magnetism och materialberäkningar. Forskningen sker både som experimentell och teoretisk metodutveckling samt med hjälp av beräkningsmetoder och olika modelleringsaspekter. Forskningen är gränsöverskridande och i starkt samarbete med närliggande vetenskaper, bl.a. informationsteknologi, matematik, biologi och kemi.

En del av forskare i ämnet arbetar inom ramen för två forskningsgrupper, Organisk elektronik och Mössbauer spektroskopi.

Organisk elektronik

Gruppens viktigaste intresse är att klargöra elektro-optiska egenskaper i lösningsprocesserbara oordnade halvledare och ta fram nya anordningar med hjälp av trycktekniker. Gruppen har gjort grundläggande upptäckter i utvecklingen av jon-modulerade organiska transistorer som kan utnyttjas som biosensorer och som aktiva elektroniska komponenter till exempel i papperselektroniken.

Utvecklingen av tekniker för utvinning av strömtransienter för studier av laddningstransport och rekombination samt optiska spektroskopier och modellering för att bättre förstå anordningsfysik i solceller av tunna hinnor är också långvariga forskningsteman för gruppen.

 

Forskningspersonal

Lärare

Nicklas Anttu, biträdande professor (tenure track)
Forskningsprofil och publikationer

 • Nanofotonik
 • Simulering av elektromagnetisk optik
 • Optisk karaktärisering av material och  halvledarkomponenter

Torbjörn Björkman, äldre universitetslektor
Forskningsprofil och publikationer

 • Beräkningsteori för kondenserad materia, metoder baserade på densitetsfunktionsteori (DFT)
 • Magnetism, starkkorrelationsfysik och van der Waals växelverkan, samt materialinformatik

Oscar Henriksson, universitetslektor
Forskningsprofil och publikationer

 • Teoretisk fysik, kvantfältteori, gravitationsfysik
 • Holografisk dualitet, med tillämpningar inom starkt växelverkande kvantfältteori

Johan Linden, äldre universitetslektor, docent i material- och strukturfysik
Forskningsprofil och publikationer

 • Mössbauer spektroskopi, hyperfina växelverkningar, perovskiter, supraledare, magnetiska system, fasta tillståndets fysik

Ronald Österbacka, professor, ämnesansvarig
Forskningsprofil och publikationer

 • Organisk elektronik; flexibel och tryckt storelektronik, papperselektronik
 • Laddningstransport och rekombination i tunna hinnor av fotovoltaiska material och anordningar
 • Tekniker för utvinning av strömtransienter, modellering

Forskare och doktorander

Christian Ahläng, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Kim Björkström, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Staffan Dahlström, laboratorieingenjör, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Changzeng Ding, forskardoktor, gästforskare
Forskningsprofil och publikationer

Anni Eklund, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Amir Ghafari, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Johanna Grönqvist, forskardoktor
Forskningsprofil och publikationer

Kaysiyavash Kaykavoosi, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Fredrik Lindroos, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Axel Luukkonen, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Eleonora Macchia, forskningschef
Forskningsprofil och publikationer

Mathias Nyman, forskardoktor
Forskningsprofil och publikationer

Markus Pesonen, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Sina Salimian, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Oskar Sandberg, akademiforskare
Forskningsprofil och publikationer

Joakim Slotte, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Sebastian Wilken, forskardoktor
Forskningsprofil och publikationer

 

Emeriti

Markus Lindberg, professor

 


Adress:

Åbo Akademi
Fysik
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Uppdaterad 30.5.2024