Skriv här det du söker efter!

Fysik – forskning och personal

Fysik – forskning och personal

Forskning

Fysiken vid Åbo Akademi är inriktad på materialforskning kring papperselektronik, framtidens solceller, funktionella material i gränsytan till biologiska system, magnetism och materialberäkningar. Forskningen sker både som experimentell och teoretisk metodutveckling samt med hjälp av beräkningsmetoder och olika modelleringsaspekter. Forskningen är gränsöverskridande och i starkt samarbete med närliggande vetenskaper, bl.a. informationsteknologi, matematik, biologi och kemi.

En del av forskare i ämnet arbetar inom ramen för två forskningsgrupper, Organisk elektronik och Mössbauer spektroskopi.

Organisk elektronik

Gruppens viktigaste intresse är att klargöra elektro-optiska egenskaper i lösningsprocesserbara oordnade halvledare och ta fram nya anordningar med hjälp av trycktekniker. Gruppen har gjort grundläggande upptäckter i utvecklingen av jon-modulerade organiska transistorer som kan utnyttjas som biosensorer och som aktiva elektroniska komponenter till exempel i papperselektroniken.

Utvecklingen av tekniker för utvinning av strömtransienter för studier av laddningstransport och rekombination samt optiska spektroskopier och modellering för att bättre förstå anordningsfysik i solceller av tunna hinnor är också långvariga forskningsteman för gruppen.

 

Forskningspersonal

Lärare

Nicklas Anttu, biträdande professor (tenure track)
Forskningsprofil och publikationer

  • Nanofotonik
  • Simulering av elektromagnetisk optik
  • Optisk karaktärisering av material och  halvledarkomponenter

Torbjörn Björkman, äldre universitetslektor
Forskningsprofil och publikationer

  • Beräkningsteori för kondenserad materia, metoder baserade på densitetsfunktionsteori (DFT)
  • Magnetism, starkkorrelationsfysik och van der Waals växelverkan, samt materialinformatik

Johan Linden, lektor, docent i material- och strukturfysik
Forskningsprofil och publikationer

  • Mössbauer spektroskopi, hyperfina växelverkningar, perovskiter, supraledare, magnetiska system, fasta tillståndets fysik

Mathias Nyman, universitetslektor (organisk elektronik)
Forskningsprofil och publikationer

Luisa Torsi, gästprofessor inom Teknologier för en hållbar framtid (University of Bari)
Forskningsprofil och publikationer

Ronald Österbacka, professor, ämnesansvarig
Forskningsprofil och publikationer

  • Organisk elektronik; flexibel och tryckt storelektronik, papperselektronik
  • Laddningstransport och rekombination i tunna hinnor av fotovoltaiska material och anordningar
  • Tekniker för utvinning av strömtransienter, modellering

Forskare och doktorander

Christian Ahläng, doktorand: 2D Drift-Diffusion Simulation of Next Generation Thin Film Solar Cells (organisk elektronik)

Kim Björkström, doktorand (Lösningar för hälsa)

Staffan Dahlström, laboratorieingenjör, doktorand: Lösningsprocesserbara organiska n-i-p solceller (organisk elektronik)

Anni Eklund, doktorand

Amir Ghafrani, doktorand: Bioelektronisk aktivering av celler (organisk elektronik)

Fredrik Lindroos, doktorand: Blandvalens och hyperfina växelverkningar i ferriter med sällsynta jordartsmetaller (Mössbauer spektroskopi)

Axel Luukkonen, doktorand (Lösningar för hälsa)

Eleonora Macchia, forskningschef: Single molecule detection using mm-sized organic transistor (organisk elektronik)

Markus Pesonen, doktorand, (organisk elektronik)

Reijo Pohjonen, FD: Mössbauerspektroskopiska mätningar; analys av hyperfina parametrar

Amit Tewari, projektforskare (Mössbauer spektroskopi)

Sebastian Wilken, forskardoktor (organisk elektronik)

Nora M. Wilson, doktorand: Laddningsbärardynamik vid gränsytor i organiska halvledarblandningar (organisk elektronik)

Emeriti

Markus Lindberg, professor

 


Adress:

Åbo Akademi
Fysik
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Uppdaterad 13.3.2023