Skriv här det du söker efter!

Fysik – forskning och personal

Fysik – forskning och personal

Forskning

Fysiken vid Åbo Akademi är inriktad på materialforskning kring papperselektronik, framtidens solceller, funktionella material i gränsytan till biologiska system, magnetism och materialberäkningar. Forskningen sker både som experimentell och teoretisk metodutveckling samt med hjälp av beräkningsmetoder och olika modelleringsaspekter. Forskningen är gränsöverskridande och i starkt samarbete med närliggande vetenskaper, bl.a. informationsteknologi, matematik, biologi och kemi.

En del av forskare i ämnet arbetar inom ramen för två forskningsgrupper, Organisk elektronik och Mössbauer spektroskopi.

Organisk elektronik

Gruppens viktigaste intresse är att klargöra elektro-optiska egenskaper i lösningsprocesserbara oordnade halvledare och ta fram nya anordningar med hjälp av trycktekniker. Gruppen har gjort grundläggande upptäckter i utvecklingen av jon-modulerade organiska transistorer som kan utnyttjas som biosensorer och som aktiva elektroniska komponenter till exempel i papperselektroniken.

Utvecklingen av tekniker för utvinning av strömtransienter för studier av laddningstransport och rekombination samt optiska spektroskopier och modellering för att bättre förstå anordningsfysik i solceller av tunna hinnor är också långvariga forskningsteman för gruppen.

 

Forskningspersonal

Lärare

Nicklas Anttu, akademilektor
Forskningsprofil och publikationer

Torbjörn Björkman, akademilektor
Forskningsprofil och publikationer

  • beräkningsteori för kondenserad materia, metoder baserade på densitetsfunktionsteori (DFT)
  • Magnetism, starkkorrelationsfysik och van der Waals växelverkan, samt materialinformatik

Markus Lindberg, professor, ämnesansvarig
Forskningsprofil och publikationer

  • Optiska ickelineariteter i halvledare och polymerer
  • Optiska egenskaper i nanostrukturer
  • Mekaniska effekter av ljus på laddningsbärande halvledare

Johan Linden, lektor, docent i material- och strukturfysik
Forskningsprofil och publikationer

  • Mössbauer spektroskopi, hyperfina växelverkningar, perovskiter, supraledare, magnetiska system, fasta tillståndets fysik

Luisa Torsi, gästprofessor inom Molekylär process- och materialteknik (University of Bari)
Forskningsprofil och publikationer

Ronald Österbacka, professor
Forskningsprofil och publikationer

  • Organisk elektronik; flexibel och tryckt storelektronik, papperselektronik
  • Laddningstransport och rekombination i tunna hinnor av fotovoltaiska material och anordningar
  • Tekniker för utvinning av strömtransienter, modellering

Forskare och doktorander

Christian Ahläng, doktorand: 2D Drift-Diffusion Simulation of Next Generation Thin Film Solar Cells (organisk elektronik)

Staffan Dahlström, doktorand: Lösningsprocesserbara organiska n-i-p solceller (organisk elektronik)

Amir Ghafrani, doktorand: Bioelektronisk aktivering av celler (organisk elektronik)

Zahra Gounani, projektforskare: Bioelektronisk aktivering av cellfunktioner (organisk elektronik)

Fredrik Lindroos, doktorand: Blandvalens och hyperfina växelverkningar i ferriter med sällsynta jordartsmetaller (Mössbauer spektroskopi)

Eleonora Macchia, projektforskare: Single molecule detection using mm-sized organic transistor (organisk elektronik)

Mathias Nyman, forskardoktor (organisk elektronik)

Markus Pesonen, doktorand (organisk elektronik)

Reijo Pohjonen, doktorand: Mössbauerspektroskopiska mätningar; analys av hyperfina parametrar

Amit Tewari, projektforskare (Mössbauer spektroskopi)

Sebastian Wilken, forskardoktor (organisk elektronik)

Nora M. Wilson, doktorand: Laddningsbärardynamik vid gränsytor i organiska halvledarblandningar (organisk elektronik)

 

 


Adress:

Åbo Akademi
Fysik
Porthansgatan 3-5
20500 Åbo

Uppdaterad 20.10.2020