Skriv här det du söker efter!

Axel Luukkonen

Axel Luukkonen

Axel Luukkonen

Forskningsassistent

axel.luukkonen@abo.fi