Fortbildning för dig som jobbar inom fältet för småbarnspedagogiken

När är ett barn redo att använda smarttelefon? Hur stöder man lärandet vid tidig ålder? Här hittar du fortbildning som tangerar småbarnspedagogiken. Fortbildningen kan handla om allt från digital kompetens till pedagogiska färdigheter. Lite längre ned på denna sida hittar du även exempel på fortbildning mot offert.

Uppdaterad 25.5.2018