Skriv här det du söker efter!

För dig som jobbar inom fältet för småbarnspedagogik och förskola

För dig som jobbar inom fältet för småbarnspedagogik och förskola

När är ett barn redo att använda smarttelefon? Hur stöder man lärandet vid tidig ålder? Här hittar du fortbildning som tangerar småbarnspedagogik och förskola. Fortbildningen kan handla om allt från digital kompetens till pedagogiska färdigheter. Lite längre ned på denna sida hittar du även exempel på fortbildning mot offert.

Uppdaterad 29.9.2022