Skriv här det du söker efter!
Projektbild välmående personal ger välmående barn

Välmående personal ger välmående barn

Projektbild välmående personal ger välmående barn

Välmående personal ger välmående barn

 • Hur får vi mer energi i vardagen?
 • Hur får vi tiden att räcka till?
 • Hur gör vi barnen mer delaktiga?

Låter det här bekant? Då är ni inte ensamma. För många team som arbetar inom småbarnspedagogiken är de här tankarna en del av vardagen.  

I processfortbildningen Välmående personal ger välmående barn får ni som team stöd i att forma en hållbar verksamhetskultur och hitta drivkraften för att skapa en fungerande arbetsmiljö.  

Fortbildningen ger er kunskap och modeller för att forma en vardag där både personalens och barnens välmående ökar och aktörskapet stärks.  

Informationen om fortbildningen uppdateras efterhand!

Fortbildningen utgår från följande teman: 

Personalens välmående och välbefinnande  

 • Vad kännetecknar en hållbar verksamhetskultur? 
 • Hur skapar man välmående i vardagen? 
 • Arbetsglädje och ork 
 • Aktörskap 
 • Självledarskap 
Struktur och rytm 

 • Planering 
 • Tid 
 • Rutiner 
 • Dagsrytm 
Välmående barn 

 • Delaktighet 
 • Aktörskap 
 • Mångsidiga kompetenser: Förmågan att delta och påverka, Förmågan att tänka och lära sig samt Vardagskompetens 

 

Genomförande: I fortbildningen ingår webbinarier, webbaserade inslag samt processuppföljningstillfällen både vid den egna enheten och på distans.

Målgrupp: Team inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Tidpunkt: Hösten 2024våren 2025

Avgift: Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden och är därför avgiftsfritt för deltagarna.

 

Uppdaterad 20.5.2024