Skriv här det du söker efter!

Mellan raderna och ovanför molnen

Målet med detta projekt är att ge ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stärka barns språkutveckling och språkliga kompetens utgående från barnlitteratur genom att samtidigt arbeta med olika teman. Med hjälp av aktuell barnlitteratur fördjupar vi oss i teman som  

  • positiv psykologi 
  • hållbarhet  
  • rörelseglädje–utomhuspedagogik  

Vi riktar oss till såväl barn som personal inom småbarnspedagogiken. Inom projektet utvecklas  

  • en webbaserad fortbildningshelhet med ett pedagogiskt och mångsidigt innehåll som stöd och inspiration i arbetet med att stimulera och stärka barns språkutveckling samt språkliga kompetens 
  • ett koncept för daghemsbesök. Vi tar avstamp i aktuell barnlitteratur som kopplas samman med de tre huvudspåren positiv psykologi; hållbarhet; rörelseglädje–utomhuspedagogik 

Genom att involvera hela arbetsgemenskapen och ge utrymme för samverkan och kollegialt lärande strävar projektet till att ge stöd för hur litteraturen naturligt och kreativt kan lyftas in i den pedagogiska verksamheten. 

Projektet erbjuder också möjligheten att fördjupa samarbetet kring barnlitteratur mellan daghem och bibliotek genom att införa konceptet tamburbibliotek. 

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik och förskola 

Genomförande: 

Fortbildningen är delvis webbaserad. Personalen får enligt egen tidtabell ta del av pedagogiskt material bestående av filmade kunskapssamtal mellan sakkunniga, föra lärdagbok över lärprocessen, delta i en digital bokcirkel kring barnlitteratur med utgångspunkt i de tre spåren samt dela sina erfarenheter via en digital lärplattform. I fortbildningen ingår även besök på daghemmet/förskolan av projektgruppen med temaverksamhet utgående från ett av de tre spåren i enlighet med personalens önskemål. 

Utbildare:

Sakkunniga inom de tre temaområdena medverkar i filmade kunskapssamtal och i utvecklandet av projektets koncept. Daghemsbesöken görs av projektgruppen. 

Tidpunkt: 

Våren – hösten 2022 

Avgift: 

Fortbildningen finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska kulturfonden och Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

Brita Maria Renlunds stiftelse - logo SKF

 

Uppdaterad 6.9.2021