Projekt

Projekt

Vill du få en utredning eller kartläggning genomförd? Har du kanske egna projektplaner? Vi på CLL hjälper till och tar dig ett steg närmare målet genom att skräddarsy och planera både för större och för mindre fortbildningsprojekt.

Vi på Centret för livslångt lärande har stor erfarenhet av att planera, verkställa och följa upp projekt av olika slag. Det kan gälla fortbildningsprojekt, olika utredningar och kartläggningar. Ta kontakt med någon av våra planerare så får du mer information.

Uppdaterad 1.3.2018