Skriv här det du söker efter!

Läromedelsväktarna

Läromedelsväktarna är ett forum för läromedelskritik. Via programmen diskuteras och uppmärksammas kvalitetskrav på läromedel på svenska i Finland samtidigt som läromedelsproduktion får synlighet.

Läromedelsväktarna producerades vid Åbo Akademi under åren 2017-2022 som ett samarbete mellan FPV, CLL och EduLab. Varje avsnitt har ett särskilt tema och har form av studiosamtal. Avsnitten tar en knapp timme och publiceras på Youtube.

Innehållsansvarig och programledare, professor Ria Heilä-Ylikallio

Koordinator, utbildningsplanerare Linda Ahlbäck

Läromedelsväktarna finansieras av Aktiastiftelsen i Vasa.

Nio avsnitt av Läromedelsväktarna är tillgängliga för alla.
Länkar i kronologisk ordning, från nyaste till äldst.

 

Läromedelsväktarna samtalar om kroppen och dansen som läromedel

 

Läromedelsväktarna samtalar om samtidskonst

 

Läromedelsväktarna samtalar om kreativt skrivande

 

Läromedelsväktarna samtalar om skolmusikalen som läromedel

 

Läromedelsväktarna samtalar om En liten bok

 

Läromedelsväktarna samtalar om icke-förlagsbaserade läromedel

 

Läromedelsväktarna samtalar om Tidspiraten

 

Läromedelsväktarna samtalar om Knoddarnas värld & busfarfar

 

Läromedelsväktarna samtalar om Multimodalt kraftpaket för lärare

 

 

Uppdaterad 1.6.2022