Skriv här det du söker efter!

 

Utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation har som målsättning att öka förståelsen för den grundläggande utbildningens uppdrag och mål, samt för skolornas verksamhetskultur. Inom projektet önskar vi synliggöra det goda arbete som görs inom den grundläggande utbildningen. Utgående från barnens och de ungas egna behov, vill projektet höja uppskattningen av den grundläggande utbildningen idag. Målet är att arbeta fram hållbara och lösningsfokuserade modeller som stöder lärandet, modeller som kan leva vidare efter projekttidens slut.

Genom att utveckla kommunikationen mellan skolan, vårdnadshavarna och eleverna avser projektet att öka familjernas välbefinnande, uppnå en större delaktighet samt ett ansvarsfullt föräldraskap. Nya mötesplatser, kommunikationssätt och arbetsmodeller skapas för att involvera barn och unga samt föräldrar i detta. Målet är att alla barn och unga har en bra vardag som stöder lärandet.


 

Aktuellt – Alla filmer är klara. Under våren formar vi ett kommunikationspaket med kompletterande material till filmerna. Vi tänker redan på höstens skolstart och kommande föräldramöten. Tills dess kommer vi att ha ett materialpaket redo att användas.
Men kika gärna in på filmmaterialet redan nu!

 


PODDSERIEN Världens bästa skola

 

Inom projektet har vi skapat en poddserie som lanserades  den 12.1.2021. Poddserien är främst riktad till vårdnadshavare men även till politiker, elever och andra som är intresserade av dagens skola. Podcastens teman belyser delar av den grundläggande utbildningens uppdrag och mål. I podcasten kan du höra experter på olika områden i samtal kring exempelvis elevhälsa och välbefinnande, kommunikation mellan hem och skola, positiv psykologi, dyslexi och specialpedagogik. Elevröster hörs i podcasten via en elevpanel och lärare och rektorer via en egen panel. Du kan lyssna på podden här https://soundcloud.com/cllfortbildning/sets/vaerldens-baesta-skola


Här kan ni lyssna till alla avsnitt i Poddserien Världens Bästa Skola.


Fem TEMAFILMER och den interaktiva filmen Moxis skoldag

 

Parallellt skapas även en filmserie – en interaktiv film om kommunikation, skola och vänskap. Filmklipp och kortfilm som är utvecklade för att stöda skolans kommunikation med vårdnadshavare och samhället. Vi är måna om att nå ut till så många som möjligt med projektet och därför planerar vi att översätta filmen till sju olika språk.

Här kan du se trailern för Moxis skoldag. Filmerna finns i vårt materialpaket. Du når första filmen här.


MODELLER för föräldrasamverkan
Utbildning av KOMMUNIKATIONSMENTORER

 

I samarbete med Hem och skola utvecklas modeller för föräldrasamverkan. Skolor ges möjlighet att i samarbete med Hem och skola utbilda kommunikationsmentorer för att främja familjevänliga modeller för kommunikation. Utgående från barnens och ungas önskemål/behov, och Hälsa i skolan resultaten, utvecklas verksamhetsmodeller som stöder deras och familjernas välbefinnande.

 


Projektet arbetar med Österbotten som målgrupp och är ett samarbetsprojekt mellan 13 kommuner.

Målgrupp: Beslutsfattare, media, vårdnadshavare, rektorer, undervisande- och elevvårdspersonal samt elever inom grundläggande utbildning.

Här kan ni överblicka allt som görs inom projektet.

 

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Uppdaterad 13.6.2024