Skriv här det du söker efter!

Hållbar kommunikation

Utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation har som målsättning att öka förståelsen för den grundläggande utbildningens uppdrag och mål, samt för skolornas verksamhetskultur. Inom projektet önskar vi synliggöra det goda arbete som görs inom den grundläggande utbildningen. Utgående från barnens och de ungas egna behov, vill projektet höja uppskattningen av den grundläggande utbildningen idag. Målet är att arbeta fram hållbara och lösningsfokuserade modeller som stöder lärandet, modeller som kan leva vidare efter projekttidens slut.

 

Genom att utveckla kommunikationen mellan skolan, vårdnadshavarna och eleverna avser projektet att öka familjernas välbefinnande, uppnå en större delaktighet samt ett ansvarsfullt föräldraskap. Nya mötesplatser, kommunikationssätt och arbetsmodeller skapas för att involvera barn och unga samt föräldrar i detta. Målet är att alla barn och unga har en bra vardag som stöder lärandet.

 

Inom ramarna för projektet pågår arbetet med en podcast riktad till vårdnadshavare. Podcastens teman belyser delar av den grundläggande utbildningens uppdrag och mål. I podcasten kan du höra experter på olika områden i samtal kring exempelvis elevhälsa och välbefinnande, kommunikation mellan hem och skola, positiv psykologi, dyslexi och specialpedagogik. Elevröster hörs i podcasten via en elevpanel och lärare och rektorer via en egen panel. Parallellt skapas även en filmserie – en interaktiv film om kommunikation, skola och vänskap. Filmklipp och kortfilm som är utvecklade för att stöda skolans kommunikation med vårdnadshavare och samhället. Vi är måna om att nå ut till så många som möjligt med projektet och därför planerar vi att översätta filmen till sju olika språk.

 

I samarbete med Hem och skola utvecklas modeller för föräldrasamverkan. Skolor ges möjlighet att i samarbete med Hem och skola utbilda kommunikationsmentorer för att främja familjevänliga modeller för kommunikation. Utgående från barnens och ungas önskemål/behov, och Hälsa i skolan resultaten, utvecklas verksamhetsmodeller som stöder deras och familjernas välbefinnande.

​​

Projektet arbetar med Österbotten som målgrupp och är ett samarbetsprojekt mellan 13 kommuner.

 

Målgrupp:

Beslutsfattare, media, vårdnadshavare, rektorer, undervisande- och elevvårdspersonal samt elever inom grundläggande utbildning.

Logon ni ser på bild blir vår nya logo och det är alltid lika roligt att omvandla strukturer och idéer till någonting visuellt. Med denna logo vill vi främst lyfta fram att en hållbar utveckling och kommunikation uppnås bäst genom en lekfull rörlighet.
Logoutvecklaren har gett pratbubblorna en dimension som liknar roterande luftballonger. Kommunikationen ser ut att spreta åt olika håll, men den är ändå samlad. Pratbubblorna vittnar färgmässigt om olika åsikter samtidigt som ögat ser balansen mellan färgerna.

 

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Uppdaterad 16.9.2020