Skriv här det du söker efter!

Hållbar kommunikation

Snart kommer -Hållbarhet som ledord- att övergå till -Hållbar kommunikation- men i skrivande stund existerar båda projekten parallellt tills världsläget lugnar ner sig. Projektet Hållbar kommunikation har som målsättning att öka förståelsen för den grundläggande utbildningens uppdrag och mål, samt för skolornas verksamhetskultur. Inom projektet önskar vi synliggöra det goda arbete som görs inom den grundläggande utbildningen. Utgående från barnens och de ungas egna behov, vill projektet höja uppskattningen av den grundläggande utbildningen idag. Målet är att arbeta fram hållbara och lösningsfokuserade modeller som stöder lärandet, modeller som kan leva vidare efter projekttidens slut.

Genom att utveckla kommunikationen mellan skolan, vårdnadshavarna och eleverna avser projektet att öka familjernas välbefinnande, uppnå en större delaktighet samt ett ansvarsfullt föräldraskap. Nya mötesplatser, kommunikationssätt och arbetsmodeller skapas för att involvera barn och unga samt föräldrar i detta. Målet är att alla barn och unga har en bra vardag som stöder lärandet.

Inom ramarna för projektet pågår just planeringen av en poddserie med aktuella teman, teman som lyfter fram den grundläggande utbildningens uppdra och mål. Parallellt skapas även en filmserie – en interaktiv film om kommunikation, skola och vänskap. Filmklipp och kortfilm som är utvecklade för att stöda skolans kommunikation med vårdnadshavare och samhället. Projektet arbetar med Österbotten som målgrupp och är ett samarbetsprojekt mellan 11 kommuner.

Målgrupp: 

Beslutsfattare, media, vårdnadshavare, rektorer, undervisande- och elevvårdspersonal samt elever inom grundläggande utbildning.

 

Vill ni påverka innehållet? Delta då i denna enkät! Tanken är att vi vill öppna dörrarna till skolan och skapa positiva rubriker kring den finländska skolan genom en poddcast.

Vad vill just DU som vårdnadshavare att vi ska ta upp i podden? Nu har du din chans att tycka till om skolan. Vad är viktigt för DIG och för DITT barn? Vad görs bra i skolan? Finns det något som gått över förväntan eller som utvecklats bättre än du hoppats på? Vad är problematiskt eller fungerar mindre bra? Finns det något du är missnöjd med eller tycker att kunde utvecklas? Alla åsikter är lika viktiga!

Välj de ämnen du gärna skulle se att diskuteras i podden. Du kan också fylla i om du saknar något ämne, eller om du har något annat som du vill lyfta fram.

Till enkäten

 

Logon ni ser på bild blir vår nya logo och det är alltid lika roligt att omvandla strukturer och idéer till någonting visuellt. Med denna logo vill vi främst lyfta fram att en hållbar utveckling och kommunikation uppnås bäst genom en lekfull rörlighet.
Logoutvecklaren har gett pratbubblorna en dimension som liknar roterande luftballonger. Kommunikationen ser ut att spreta åt olika håll, men den är ändå samlad. Pratbubblorna vittnar färgmässigt om olika åsikter samtidigt som ögat ser balansen mellan färgerna.

Uppdaterad 28.5.2020