Skriv här det du söker efter!

MÌRAKEL handlar om att tolka, förstå och bli bättre på att kommunicera om språklig och kulturell diversitet och sensitivitet. Tillsammans skapar vi en hållbar språk- och kulturmedveten undervisning.

Du kommer att få möta och arbeta tillsammans med lärarkollegor från olika stadier och skolformer utgående från större övergripande frågor och få nya inspirationskällor.

Inom MÌRAKEL erbjuds fem olika fortbildningar. Varje fortbildning har olika startpunkter, till exempel estetiska processer, forskningsresultat eller fiktion då vi jobbar experimentellt med en positiv lekfullhet för ögonen.  Det vill säga, du kommer att få läsa, reflektera, skapa och testa olika material. Du kommer också att få möta och samtala med kolleger, författare och forskare. Det här kommer att öka din förståelse för språklig och kulturell mångfald och stärka din förmåga att kommunicera kring språk, kultur och identitet.

Samtidigt erbjuder vi dig en möjlighet att ta ett hälsosamt avstånd till din lärarpraktik för att öka din ork och ditt välmående. MÌRAKEL vill lyfta och inspirera dig i din undervisning!

 

 

Format: Varje fortbildning inom MÌRAKEL har olika teman och innehåll och är en självständig helhet. Du kan fritt delta i en eller flera fortbildningar eller varför inte i alla fem eftersom innehållet på ett utmärkt sätt kompletterar de andra fortbildningarna. Det kommer att finnas fortbildningsdelar som arrangeras på plats och på distans. Mera informaton finns under varje fortbildnings egen webbsida. Vi uppdaterar kontinuerligt!

 


Arbetssätt: Arbetssättet varierar inom varje fortbildning. Gemensamt är att vi inom MÌRAKEL vill utmana dig att tänka och kommunicera på nya sätt! Därför beskriver vi arbetet framför allt som experimentellt, med en positiv lekfullhet för ögonen. Deltagarna uttrycker sin förståelse av varje delkurs av MÌRAKEL i en enda bild. Bilderna bildar en mosaik på webben och ges således offentlighet.

 


Utbildare: Du får möta ett flertal av Åbo Akademis lärarutbildare, som fungerat som ledare för flera nationella spetsprojekt:

 

Ria Heilä-Ylikallio är professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Michaela Pörn Michaela Pörn är professor i finska språkets didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Foto av Siv Björklund. Siv Björklund är professor i språkbad och flerspråkighet, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
 Liselott Forsman är specialforskare/professor i pedagogik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Marina Bendtsen Marina Bendtsen, FD, är universitetslektor i främmande språkens didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Mårten Björkgren Mårten Björkgren, TD, är äldre akademilektor i religionsundervisningens didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Tom Gullberg Tom Gullberg, FD, är akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Nina Mård. Nina Mård, PeD, är universitetslektor  och post doc-forskare i historiens och samhällslärans didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Heidi Höglund, PeD, är universitetslektor och post doc-forskare i i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Sofia Jusslin. Sofia Jusslin, PeD, är universitetslektor och post doc-forskare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Lena Seraphin Lena Séraphin, konstdr är post doc forskare och residenskonstnär. Stiftelsen Pro Artibus har etablerat ett konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Vasa och verksamheten drivs i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Läs mera om projektet kring samtidskonst och undervisning här.

 

Avgift:

Fortbildningarna inom MÌRAKEL finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfria för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 11.1.2024