Skriv här det du söker efter!

Vad handlar fortbildningshelheten MÌRAKEL om?

 

Utbildningsplanerare Sigrid Ducander svarar på tre frågor om fortbildningshelheten MÌRAKEL

Vad handlar fortbildningshelheten MÌRAKEL om?

– MÌRAKEL vill lyfta och inspirera dig, lärare, i din undervisning. Övergripande handlar alla delarna om att tolka, förstå och bli bättre på att kommunicera om språklig och kulturell
diversitet och sensitivitet.

Vad är språklig sensitivitet?
– Det handlar kort om att beakta värdet av alla språk runt omkring oss och behandla dem som lika värdefulla. Om vi gör det kan vi minska på klyftor mellan grupper och det är ett viktigt jobb att göra i våra klassrum.

För vem passar fortbildningarna i MÌRAKEL?
– Jag tror att nästan alla lärare kan hitta åtminstone en del av MÌRAKEL som kan inspirera i undervisningsarbetet. Den första delen som kör igång nu i november heter Reppu selkään och den riktar sig särskilt till mofi-lärare.

– På våren kommer vi att erbjuda fler delar, som bland annat omfattar forskningsbaserad information, metoder och verksamhetsmodeller som kan användas för att bemöta och undervisa elever med olika bakgrund. Vi öppnar också upp de europeiska perspektiven på en sensitiv språk- och kulturmedveten undervisning. Konkret material för lärare och lärarutbildare har tagits fram inom flera forskningsprojekt och dessa tar vi fasta på och jobbar med inom MÌRAKEL.

Läs mera om MÌRAKEL på webbsidan