Skriv här det du söker efter!
Bannerbild för hemsida

Bannerbild för hemsida

Dekorativ bild

En inblick i arbete med samtidskonst


Avsluta läsåret med två inspirerande och kreativa fortbildningsdagar där vi får en inblick i arbete med samtidskonst!

 

Program: 

Dag 1 – Konstintegrering med poesi, bild och dans med Heidi Höglund och Sofia Jusslin

Under dagen kommer vi att arbeta med diktsamlingen White monkey av Adrian Perera genom bild- och dansskapande. Vi får även en introduktion till några centrala poesididaktiska frågeställningar och modeller för konstintegrering. Genom praktiska övningar får du möta och skapa i olika konstformer samt didaktiskt reflektera kring arbete med samtidskonst.

Innehållet bygger på metoder och resultat från forskningsprojekten Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning och Embodied Language Learning through the Arts.

Innan fortbildningsdagen inleds önskar vi att du har läst White Monkey av Adrian Perera.

Utbildare och ledare:

Porträttbild på Heidi Höglund.
Heidi Höglund, PeD, är universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning och docent i litteraturdidaktik. Hennes forskningsintressen berör litteraturdidaktik och litteraturundervisning. För tillfället riktar hon ett särskilt intresse mot ungas (konstbaserade) tolkningsarbete, poesididaktik och litteraturdidaktiska perspektiv på komplexa bilderböcker.
 

Porträttbild på Sofia Jusslin
Sofia Jusslin, PeD, är universitetslektor och postdoktoral forskare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning. Jusslins forskningsintressen är litteracitet, akademiskt skrivande, dansintegrering och kroppsligt lärande, samt undervisning med konstbaserade ingångar till litteracitet, litteratur och språk.

 

 

 

Dag 2 – Text som konst med bildkonstnär Lena Séraphin

Under dagen kommer vi att jobba med text som konst och speciellt med kollektivt skrivande eller samskrivning som sker på basis av kroppsliga iakttagelser av omgivningen. Det kollektiva handlar om att tillsammans fundera ut scores eller skrivuppgifter såsom att notera ljud och läten vars källa en inte kan se. Dagen avslutas med att reflektera över samskrivning och observerande skrivande i ett didaktiskt perspektiv.

Arbetsformen bygger på Artist Pedagogy och Lena Séraphins konstnärliga praktik och forskning.

Bekanta dig gärna med webbplatsen https://writinginpublic.space före fortbildningsdagarna.

Utbildare och ledare:

Porträttbild på Lena Séraphin
Lena Séraphin, konstdr är post doc forskare och residenskonstnär. Läs mera om Lena på hennes webbsida (eng): https://lenaseraphin.com/

 

Tidpunkt: 4–5 juni 2024

Ort: Tammerfors, kulturhuset Laikku

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att deltagaren själv står för kost, logi och resor. Notera även att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

Kontakt: Utbildningsplanerare Jessica Smulter, jessica.smulter@abo.fi, tel. +358 50 470 6311


Dekorativ bild

Uppdaterad 22.5.2024