Skriv här det du söker efter!

Dekorativ bild

Verktygsback för mångfald


Mot språkmedveten undervisning i alla ämnen

Språkmedvetenhet handlar om att beakta värdet av alla språk runt omkring oss och behandla dem som lika värdefulla.

I fortbildningen får du som deltagare tid och handledning i att bekanta dig med och pröva ut den verktygsback, Listiac Toolkit, som utvecklats för lärares reflektioner kring en språkligt sensitiv undervisning. Du får ta del av forskarnas virtuella föreläsningar, publikationer och den lärarblogg som cirkulerat i de europeiska skolorna som medverkat i projektet Listiac. Du får testa de delar av materialet som passar för din egen undervisning och dela erfarenheter med andra deltagare.

Fortbildningen öppnar upp de europeiska perspektiven på en sensitiv språk- och kulturmedveten undervisning.

Målgrupp:

Lärare i grundläggande utbildning, andra stadiet (gymnasielärare och yrkeslärare) och lärare inom grundläggande konstundervisning

Tidtabell och omfattning:

Träff 1 (närstudietillfälle): 16.3.2023, kl. 14-17 i  Vanda (Dickursby skola, Idrottsvägen 4)

Träff 2 (distans): 29.3.2023, kl. 14-16

Träff 3 (distans): 12.4.2023, kl. 14-16

Träff 4 (distans): 26.4.2023, kl. 14-16

Utbildare:

Foto av Siv Björklund. Siv Björklund är professor i språkbad och flerspråkighet, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Sanna Pakarinen, universitetslektor i pedagogik

 

Kontakt:

Sigrid Ducander, utbildningsplanerare. Tel: (+358) 0505169680
E-post: sigrid.ducander@abo.fi

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Dekorativ bild

Uppdaterad 9.3.2023