Skriv här det du söker efter!

Dekorativ bild

Reppu selkään


Reppu selkään och kom med och fördjupa din kompetens inom språkinriktade arbetssätt!

Utbyt erfarenheter med kolleger och sakkunniga och låt dig inspireras att se på mofi- undervisningen ur ett brett perspektiv och få verktyg för ditt dagliga arbete i klassrummet i årskurserna 1-9.

Innehåll och arbetssätt: Vi vet att vi har en ökande språklig och kulturell mångfald i skolor i Svenskfinland. Fortbildningen Reppu selkään fokuserar på flerspråkighet och utvecklingen av mofiundervisningen. Reppu selkään tar avstamp i handboken Mofi-stigen som presenterar arbetssätt som kombinerar innehåll och språkinlärning samt mångsidig språkdidaktik. Du får vara aktiv och utföra uppgifter som stöder utvecklingen av din egen beredskap att hantera språklig mångfald.

Under fortbildningen jobbar vi med:

Litteratur i mofi-undervisningen

Multilitteracitet; läs- och skrivstrategier med fokus på kunskapsspråk

Byggstenar för målbaserad mofi-undervisning

Differentierad undervisning för ökad delaktighet

Ämnesövergripande undervisning för ett stärkt kunskapsspråk

Mångsidig och aktiverande bedömning av elevers lärande och kunnande

Möjlighet till kollegiala kompetenshöjande diskussioner

Målgrupp: Lärare i grundläggande utbildning som undervisar i modersmålsinriktad finskundervisning

Tidtabell och omfattning: Fortbildningen genomförs i november 2022 och inleds med en närstudiedag i Tammerfors. Reppu selkään bygger på samma koncept och innehåll som de kompetensutvecklingsdagar som arrangerades våren 2022.

Träff 1: 7.11.2022 kl. 9.45 – 15.30 Mofi-dagen i Tammerfors (närstudiedag)

Plats och adress: Hotell Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tammerfors

Träff 2: 15.11.2022 kl. 14-18, på distans via Zoom
Träff 3: 22.11.2022 kl. 14-18, på distans via Zoom
Träff 4: 28.11.2022 kl. 14-18, på distans via Zoom

Program och länk för deltagande i distansträffar skickas till anmälda deltagare per e-post i god tid före varje träff.

 

Utbildare:

Porträttbild på Annika Lassus Annika Lassus, lektor och prorektor för Vasa övningsskola (åk F-6) VÖS grundutbildning.
Åsa Löf Åsa Löf är lektor i finska vid Vasa övningsskola.
 Liselott Forsman är specialforskare och professor i pedagogik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Michaela Pörn Michaela Pörn är professor i finska språkets didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 

Arrangörer: Fortbildningen arrangeras som ett samarbete mellan Åbo Akademi och Vasa övningsskola (VÖS).

Kontakt: Sigrid Ducander, utbildningsplanerare. Tel: (+358) 0505169680

E-post: sigrid.ducander@abo.fi

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Dekorativ bild

 

 

Uppdaterad 18.10.2022