Skriv här det du söker efter!

 

Demokratifostran som livsstil i skolan


Samverkan över ämnesgränserna & ämnesövergripande undervisning

 

Vid Åbo Akademi innebar förverkligandet av projektet Idemo ett nytt kapitel för att utveckla ämnesövergripande pedagogik inom lärarutbildningen. Nu öppnar vi upp innehållet som en fortbildning i fyra delar där vi lyfter demokratifostran och ämnesövergripande undervisning i den mest aktuella tid som finns – just nu.

Vi kommer att beröra ämnen som kritiskt tänkande, dialog och kommunikation, samarbete med samhället och se på vad projekt- och forskningsresultaten säger om hur man lyckas få demokratifostran till en levande del av skolan.

 

Målgrupp:

Ämneslärare (alla ämnen) i årskurs 7-9 och ämneslärare (alla ämnen) i gymnasiet

 

Tider och innehåll: 

Träff 1 (online)

13.2.2024 kl. 15.00 – 16.30 

Introduktion till ämnesövergripande undervisning och demokratifostran

Projektet Idemo (Integrated Subject and Democratic Education) leddes av Åbo Akademi (Tom Gullberg och Mårten Björkgren) med Jyväskylä universitet som samarbetspartner.
Inom projektet utvecklades en ämnesövergripande pedagogik som baserar sig på samverkan och demokratifostran – en kompetens att kombinera värdegrund, ämnesundervisning och ämnesövergripande pedagogik i undervisningen. 

Idemo bedrev också ämnesövergripande utvecklingsarbete i samarbete med projektgymnasier runtom i landet.

I denna första träff ger vi en tillbakablick på resultaten och en introduktion till hur du kan utvecklas inom din ämnesövergripande undervisning.

Träff 2 (online)

7.3.2024 kl. 15.00 – 16.30

Mångfalden i skolan som ämnesövergripande didaktisk resurs

Under denna träff tar vi upp språklig och kulturell diversitet och sensitivitet (åskådningar, etniciteter, genus, människosyner). Vi utgår från deltagarnas egen skola / kommun och fokus ligger på erfarenhetsutbyte och betydelse för lärandet. Målet är att identifiera styrkor i mångfalden och hur man kan ta tillvara dessa inom undervisning och fostran.

Träff 3 (online)

9.4.2024 kl. 15.00 – 16.30

Demokrati som livsstil i skolan – om utgångspunkter och exempel på försök och meningsfull praxis.

Mårten och Tom öppnar upp perspektiv på hur studerande kan påverka, kravet på autenticitet och hur man skapar immersiva utrymmen. Under denna träff arbetar deltagarna med en uppgift, där de planerar ett demokratiskt inslag i undervisningen eller i sin skola. 

Träff 4

(på plats)

13.5.2024 kl. 10.00 – 14.00

Knytkalas kring drömmen om levande demokratifostran i skolan

Under den sista träffen knyter vi ihop våra reflektioner och erfarenheter och får med oss en hel del konkreta arbetssätt och inspiration för att utveckla demokratifostran i skolan på ett ämnesövergripande sätt.

Vi träffas på plats (preliminärt i Tammerfors). Tidpunkten meddelas senare.

 

Arbetssätt: Diskussioner och reflektion, gränsöverskridande kollegiala samtal, poddlyssning.

 

Utbildare:

Mårten Björkgren, TD, är äldre akademilektor i religionsundervisningens didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Tom Gullberg, FD, är äldre akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. 

 

Kontakt:

Jessica Smulter, utbildningsplanerare. Tel: (+358) 050 4706311
E-post: jessica.smulter@abo.fi

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Dekorativ bild

Uppdaterad 7.3.2024