Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Litterärt skapande (biämne)

Dekorativ bild

Litterärt skapande (biämne)

Vetenskapsämnet litterärt skapande vid Åbo Akademi innefattar ordkonst som en av verksamhetsformerna vid sidan av till exempel skönlitterär produktion, teater och film.

Ordkonst utgör en av de nio konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen. På finska heter konstformen sanataide och på engelska används ofta Literary Arts.

 

Kontakta oss på

litterartskapande@abo.fi

Kontakta oss

Maria Österlund

Specialforskare 

i litteraturvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Ria Heilä-Ylikallio

Professor 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier