Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Forskargruppen vid ÅA

Dekorativ bild

Forskargruppen vid ÅA

En grupp forskare intresserar sig särskilt för den didaktik som kan tänkas ligga mitt emellan konstämnet (i detta fall litteratur) och pedagogiken. En vetenskaplig antologi med arbetsnamnet Konstnärliga och pedagogiska perspektiv på litterärt skapande – ordkonst för barn och unga kommer att publiceras (år 2025) med finansiering från Svenska kulturfonden.

Redaktionen består av följande personer:

Ria Heilä-Ylikallio, PeD, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, ÅA
Porträtt av Sofia Juslin Sofia Jusslin, PeD, universitetslektor, ÅA och post doc-forskare vid Konstuniversitetet
Heidi Höglund, PeD, docent i litteraturdidaktik, universitetslektor, ÅA
Mia Österlund, FD, docent, äldre lektor i litteraturvetenskap, ÅA
Viveka Lyberg Åhlander Viveka Lyberg Åhlander, professor i logopedi, ÅA

 

Uppdaterad 15.12.2023