Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Högre utbildning inom ordkonst vid Åbo Akademi och Novia

Dekorativ bild

Högre utbildning inom ordkonst vid Åbo Akademi och Novia

 

Behörighetskraven och benämningarna på anställningar inom ordkonst är under utveckling.

Enligt Suomen sanataideopetuksen seura (2022, 17-18) kunde benämningarna inom utbildningsvägar/examina vara dels ordkonstpedagog på yrkeshögskolenivå (Novia) och ordkonstlärare (via ett magisterprogram via Åbo Akademi). I bägge utbildningarna inkluderas pedagogiska studier för lärare (60sp) och studier i litteratur/litterärt skapande (från 25 sp till och med 120 sp, beroende på huvudämne och nivå på examen).

Åbo Akademi och Novia deltar aktivt i utvecklingen av utbildningsvägar för ordkonstpedagoger och ordkonstlärare.

Uppdaterad 14.12.2023