Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mia Franck ny arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi

Mia Franck, finlandssvensk författare och litteraturvetare, anställs som arbetslivsprofessor i litterärt skapande vid litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi.

Mia Franck kommer att spela en nyckelroll i att bygga upp den nya biämneshelheten i litterärt skapande. Målet är att biämnet etableras och utvecklas till en integrerad och permanent del av studierna i litteraturvetenskap.

Franck disputerade 2009 vid Åbo Akademi på en avhandling om ungdomslitteratur. Hon har en bred bakgrund inom både forskning och kreativt skrivande. Franck har också ett eget framgångsrikt författarskap och leder tillsammans med Monika Fagerholm en författarskola vid Västra Nylands folkhögskola.

– Att biämnet blir verklighet gör mig otroligt glad, och kanske än mer nyfiken på vad det går att göra med ett sådant ämne. Det är ju inte en författarskola, utan snarare en möjlighet att öva sig i att både skapa och läsa olika sorters text på ett djupare plan. Det är alltid spännande att se vad människor upptäcker när de formulerar ett eget berättande, och jag tror att förmågan att skriva och berätta är något som fler än litteraturvetare behöver kunna i samhället. Det känns helt rätt att klämma in en fot vid litteraturvetenskapen igen, säger Franck.

Mia Franck. Foto: Förlaget/Niklas Sandström
Mia Franck. Foto: Förlaget/Niklas Sandström

Professuren sträcker sig över tre år och inleds den 1 september 2024. Satsningen möjliggörs av en donation på 600 000 euro från Svenska kulturfonden.

En arbetslivsprofessor agerar som en brobyggare mellan universitetet och det bredare samhället, och tillför värdefulla erfarenheter och insikter från sin egen karriär utanför akademin. Det är en tidsbunden anställning på högst 20 procent av en vanlig tjänst och sköts parallellt med andra arbetsuppgifter.

Mer kreativt skrivande till barn och unga

Litterärt skapande är ett vetenskapsämne där kreativt skrivande studeras och utövas på vetenskaplig grund.

– Många av studenterna vid litteraturvetenskapen går vidare till yrken som författare, kritiker, journalister, förlagsredaktörer – yrken där skrivande och läsande står i centrum. Vi är glada över att kunna satsa på litterärt skapande som rustar dem för arbetslivet på ett mycket handfast sätt. För att en sådan satsning ska vara framgångsrik är det avgörande att de som undervisar har praktisk erfarenhet från fältet, och Mia Franck som arbetslivsprofessor fyller den rollen med råge, säger Mia Österlund, specialforskare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

Studier i litterärt skapande ger behörighet att leda ordkonst. Ordkonst utgör en av de nio konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen, och ingår även i den grundläggande utbildningen. Biämnet samarbetar därför nära med lärarutbildningen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, där professorn i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, Ria Heilä-Ylikallio länge arbetet med utveckling av kompetens för undervisning i ordkonst.

– Vi är särskilt glada över det intensifierade samarbetet med lärarutbildningen, där litterärt skapande behövs för att uppfylla läroplansmålen. Men biämnet öppnar också dörrar för dem som vill undervisa i kreativt skrivande utanför skolvärlden, i ordkonstgrupper för barn eller äldre, för företag som vill fortbilda sin personal – möjligheterna är många. Ordkonst har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet inom den grundläggande konstundervisningen och behöver ett lyft. Visionen är ett starkt nät av ordkonstgrupper i hela Svenskfinland, där vi kan göra kreativt skrivande tillgängligt för många barn och unga, säger Österlund.

Biämnet är öppet för alla studerande vid Åbo Akademi, över ämnes- och fakultetsgränserna.

Akademiska kurser i litterärt skapande erbjuds också via Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi samordnar också en studiegrupp för personer som vill öka sin kompetens inom ordkonst.

Läs mer: abo.fi/litterartskapande

För mer information, kontakta:

Mia Franck, författare, arbetslivsprofessor i litterärt skapande vid Åbo Akademi
mia.franck@gmail.com

Mia Österlund, specialforskare i litteraturvetenskap, Åbo Akademi
mia.osterlund@abo.fi

Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, Åbo Akademi
ria.heila-ylikallio@abo.fi
+358 503470124

Pressbild 1, pressbild 2, på Mia Franck. Foto: Förlaget/Niklas Sandström