Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskapliga arkivet

Konstvetenskapliga arkivet

Arkivet grundades år 1920 för att stöda undervisning och forskning i ämnet konsthistoria vid Åbo Akademi. Ämnets första professor Josef Strzygowski införskaffade bildmaterial från Österrike och övriga Europa och sedan dess har arkivet vuxit genom aktiv materialsamling, donationer och depositioner.

En central del av arkivet är ett diatek bestående av ca 80 000 dias. Samlingen inriktar sig på allmän konst- och arkitekturhistoria, både inhemsk och utländsk.
I arkivet finns även omrking 500 arkitekturritningar med tonvikt på Åboarkitektur och en grafik- och teckningssamling bestående av drygt 1 100 grafikblad och originalteckningar.

Vidare finns i arkivet en planschsamling bestående av originalfotografier och reprofotografier (ca 20 hyllmeter). Övrigt forskningsmaterial består bl.a. av konstnärsdokumentationer, Konstakademins urklippsarkiv i mikrofilmsformat och en samling mikroficher med klassiskt ikonografiskt material från 1500-1700-talet.

Materialet är tillgängligt för allmänheten men lånas inte ut. Besök i arkivet och användning av materialet enligt överenskommelse.

En del av Konstvetenskapliga arkivets tecknings- och grafiksamling finns i digitaliserad form i konstdatabasen Artpic. Om du vill använda någon av bilderna i en publikation eller på en offentlig tillställning, bör du kontakta oss angående bildens användningsrätt och upphovsrätt.
Om du använder en bild som källa i din forskning bör du, förutom databasen och sökdatum, ange Konstvetenskapliga arkivet, Åbo akademi samt accessionsnummer i dina hänvisningar.

 

Kontaktuppgifter

Konstvetenskapliga arkivet
Arken
Fabriksgatan 2
FIN – 20500 Åbo

Tel: 02-2154660

E-post: konstvet@abo.fi

Uppdaterad 27.10.2022