Skriv här det du söker efter!

FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria

FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria

Finansiär:

  • Svenska kulturfonden

Projektägare:

Åbo Akademi

Projektet FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria avser att på basen av bred, ny tvärvetenskaplig forskning uppdatera och revidera konstens historia i Finland. Konstens historia kommer att presenteras i ett tredelat översiktsverk och riktas till såväl studerande på högskolenivå som den breda konst- och arkitekturintresserade publiken. Projektet är förankrat vid Konstvetenskap/ Åbo Akademi men utförs i nära samarbete med experter vid andra inhemska universitet och vid olika konstinstitutioner.

Kontakta oss

Marie-Sofie Lundström

Biträdande professor (tenure track) 

i konstvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

marie-sofie.lundstrom@abo.fi

Tfn +358 469216685