Skriv här det du söker efter!

FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria

FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Alfred Kordelins stiftelse
 • Projektet FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria avser att på basen av bred, ny tvärvetenskaplig forskning uppdatera och revidera konstens historia i Finland. Konstens historia kommer att presenteras i ett tredelat översiktsverk och riktas till såväl studerande på högskolenivå som den breda konst- och arkitekturintresserade publiken. Projektet är förankrat vid Konstvetenskap/ Åbo Akademi men utförs i nära samarbete med experter vid andra inhemska universitet och vid olika konstinstitutioner.

  Kontakta oss

  Marie-Sofie Lundström

  Professor 

  i konstvetenskap

  Kultur historia och filosofi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

  Pia Wolff-Helminen

  Projektkoordinator 

  vid konstvetenskap

  Kultur historia och filosofi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
  Till projektets webbsida