Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – forskning

Konstvetenskap – forskning

Forskningsprojekt

Forskare

Fred Andersson, universitetslektor
Lars Berggren, professor emeritus
Minna Hamrin, forskare
Marie-Sofie Lundström, biträdande professor
Åsa Ringbom, professor emerita
Mia Åkerfelt, universitetslektor

Doktorander

Marina Catani: Sociala rum: Albert Edelfelts ateljéer 1873-1905.

Catherine af Hällström: Fotografi – en för fruntimmer lika passande som vacker konst att egna sig åt. Kvinnor inom fotobranschen i Finland 1859-1879.

Toni Jakala

Annette Landen: Johan Niklas Byström (1783-1848), svensk skulptör i Rom (biografi)

Minna Lehtomäki: Katarina av Alexandria. Medeltida ikonografi i Norden.

Maria Mikkola Muhrmann: Identity and nationalism – The Nordic history school chart 1915-1950.

Hugo Palmsköld: Från kyrkliga föremål till konst? Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910: bakgrund och genomförande.

Heidi Pfäffli: ”En heelt skön pensel att göra konterfeij och porträtter”. Hantverksmålare och konterfeijare på 1600-talet i Egentliga Finland och Satakunda.

Ulla Seppälä-Kavén: Arkkitehti Erik Bryggmanin huonekalusuunnittelu 1910-luvulta 1950-luvulle – Arkitekt Erik Bryggmans möbeldesign från 1910-talet till 1950-talet.

Karin Ström Lehander: Tyra Kleen – kvinna, konstnär och kosmopolit.

Julia Svarvar: Ett badande folk. Badhusarkitektur och renlighetskultur i Finland under 1900-talets första hälft.

Leila Tuuli: En konstsamlares ”hem” ställs ut. Den privata sfärens omformning vid övergången till ett offentligt museum.

Pia Wolff-Helminen: Aspects of Inigo Jones’ architecture in his early masque designs, 1605-1615.

Uppdaterad 5.10.2022