Skriv här det du söker efter!

Central- och Sydamerika

Central- och Sydamerika

Studier i Central- och Sydamerika

Då man gör en ansökan om utbytesstudier vid ett av ÅAs samarbetsuniversitet i Central- och Sydamerika kan man välja att söka för en termin, ett läsår eller ett sydamerikanskt läsår (kalenderår). I Sydamerika är det akademiska året som ett kalenderår. I Centralamerika är det akademiska året som det finländska.

Ansökan:

– Du ansöker först internt om utbytesplats via ÅAs online ansökan (SoleMove) och laddar upp alla nödvändiga bilagor;
– Studieprestationsutdrag på engelska (PDF-version)
– studieplan
– intyg över goda kunskaper i spanska (minst nivå 3 avklarad vid ÅA, CEFR-intyget fås från CSK)

 

Universidad Simón Bolivar

Åbo Akademi kunde skicka sina första studerande till Venezuela hösten 1999. Universidad Simón Bolivar är ett universitet som ligger på ett naturskönt område söder om Caracas och har ca. 10000 studerande. Studierna i Venezuela lämpar sig bäst för ÅA-studenter inom naturvetenskaper och kemiteknik.

Se även www.usb.ve

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 2-3/läsår
Stipendium Eur 1.800/termin
Nivå tredje-femte året

 

ITESM, Campus Morelos

Åbo Akademi undertecknade hösten 1998 avtal med ITESM (Instituto Technológico y de Estudios Superiores de Monterrey) Campus Morelos i Cuernavaca som är ett litet universitetscampus med ca. 2.000 studerande.

Man kan studera Negocios y Administración, Ciencias Sociales y Humanidades, Derecho, Ingeniería y Ciencias eller Technologías de Información y Electrónica. Man kan också studera ett specialprogram med bl.a. kurser i det spanska språket, mexikansk kultur och ekonomi.

Se även https://tec.mx/es/cuernavaca

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 2-3/läsår
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå tredje-femte året

 

Pontificia Universidad Católica del Perú

Sedan år 2004 kan ÅA-studerande åka på utbyte för en eller två terminer till Lima i Peru. PUCP är ett privatuniversitet, grundat 1917 och har ca. 23.000 studerande.

Unversitetet företräder samtliga ämnesområden.

Se även www.pucp.edu.pe

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 2-3/läsår
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå tredje-femte året

 

Pontificia Universidad Javeriana

Sedan år 2008 kan ÅA-studerande åka på utbyte till Bogotá i Colombia. Samarbetspartner är Pontificia Universidad Javeriana, ett privat universitet med ca. 30.000 studerande.
Universitetet företräder samtliga ämnesområden.

Se även www.javeriana.edu.co

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå tredje-femte året

 

Universidad de Talca

År 2008 undertecknades Åbo Akademis första studentutbytesavtalet med ett chilenskt universitet, Universidad de Talca. Talca ligger ca 250 km söder om Santiago.
Universitetet är relativt litet, med ca. 8.000 studenter. Campus är koncentrerat och modernt.
Studierna i Talca lämpar sig bäst för ÅA-studerande inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och kemiteknik samt inom psykologi.

Se även www.utalca.cl

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 2-3/läsår
Stipendium € 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

Universidad del Salvador

År 2008 undertecknades vid Åbo Akademi ett nytt utbytesavtal med Universidad del Salvador i Buenos Aires i Argentina. Univeristetet är privat ca. 17.000 studenter.

Avtalet förutsätter balans mellan inkommande och utgående studenter.

För ytterligare information se
www.usal.edu.ar
http://dcii.usal.edu.ar/

Anskningstid 29.1.2021
Platser/Längd 1/läsår
Stipendium € 1800/termin
Nivå tredje-femte året

 

Universidad de la República

År 2008 undertecknades ett utbytesavtal med Universidad de la República som finns i Montevideo, Uruguay. Universitetet har ca 60.000 studerande.

Se även www.universidad.edu.uy

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå tredje året-forskare

 

Universidade de São Paulo

År 2009 undertecknades ett utbytesavtal med Universidade do São Paulo som är Brasiliens största universitet med ca. 110.000 studenter.

För ytterligare information se https://www5.usp.br/ och http://www.usp.br/internationaloffice/en/

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra året-forskare

 

Universidad Diego Portales

Det nyaste bilaterala avtalet med ett sydamerikanskt universitet tecknades med Universidad Diego Portales 2012. Universitetet grundades 1982, har ca. 12.000 studerande och ligger centralt i Santiago de Chile.

För ytterligare information se
www.udp.cl

Ansökningstid 29.1.2021
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium € 1800/termin
Nivå tredje-femte året

Uppdaterad 7.9.2020