Skriv här det du söker efter!

ISEP

ISEP

ISEP Exchange 

 

Om ISEP

ISEP (International Student Exchange Programme), är ett utbytesnätverk med över 300 universitet i över 50 länder.

ISEP Exchange ger dig chansen att byta plats med en student från en annan ISEP Exchange-institution som internationell student. Genom att studera utomlands på ISEP Exchange betalar du avgifter till ÅA (studentkåravgiften), och öppnar upp en plats för någon att komma och lära sig på ÅA. Välj upp till 10 universitet och ISEP kommer att placera dig på det bästa alternativet beroende på utbytesutrymme och dina akademiska behov.

 

Ansökan – Hur funkar det?

Ansökan om utbytesstudier via ISEP görs parallellt internt inom ÅA (deadline 02.02.2024) och i ISEP:s elektroniska system (deadline 01.03.2024). Kontakta alltid Internationella ärenden för att diskutera dina planer och få användarnamn och lösenord till ISEP:s system.

  • Man lämnar in en ansöka till ÅA senast 02.02.24 om att åka på utbyte via ISEP nätverk.
  • Man får besked att man får åka på utbyte via ISEP (man får en av ÅA:s utbytessplatser via ISEP)
  • Man lämnar in en ISEP ansökan (i ISEP:s online ansökningsportal) före deadlinen – ansökningsavgiften betald.
    • Man ansöker om att åka på utbyte till minst 4 och max 10 universitet via ISEP, och man får besked om vart man får åka från ISEP. Utbyte till Europa går inte via ISEP, utan alltid via våra andra avtal.
    • Bilagor: godkända studieplaner för alla universitet man söker till, motiveringsbrev, studieprestationsutdrag på engelska, passkopia, två rekommendationer (elektroniska  Academic Reference Form samt rekommendationsbrev) av akademisk lärare eller professor.
    • Man blir placerad av ISEP till ett universitet och får besked ungefär två veckor efter ISEP:s ansökningsdeadline.

 

Chances of placement 

Varje universitet som är medlem i ISEP har en ”chance of placement” värdering. Värderingen baseras på hur många utresande studenter universitetet har och förnyas varje år.

”Chance of Placement” för utbytesprgram sträcker sig från ”Excellent” till ”Most Competative”. Läs mera om ”Chances of placement ” på ISEP:s webbsida.

Man borde välja ett/några universitet från värje kategori, och rangordna dem i din preferens ordning. Man får välja endast ett universitet som är ”most competitive” och den måste vara först i ansökan.

 

Hur funkar ISEP:s sök funktion?

Du kan kolla på ISEP:s webbsida för att se vilka möjligheter du har som studerande vid Åbo Akademi (skriv Åbo Akademi i deras sökmotor).

Bekanta dig med de deltagande institutionernas utbud och nivå, samt eventuella ämnesbegränsningar och förhandskrav. Vid val av universitet, beakta noggrant hur ISEP bedömer placeringsmöjligheten (excellent, very good, good, limited, very limited chance of placement) och välj alternativ ur olika kategorier för att öka dina chanser till placering.

Du hittar instruktioner ”step by step” om hur man kan söka universitet via ISEP:s sök funktion i Presentation om ISEP.

 

Kostnader

Deltagaravgiften för programmet är 2 800 euro/termin (ÅA fakturerar kort före utbytet) vilket ger mat och bostad samt befrielse från terminsavgifter. Därutöver tillkommer ISEP:s ansökningsavgift (100 USD), ISEP:s placeringsavgift (425 USD), ev. språktest (TOEFL-test/IELTS-test ca 250 euro), samt kostnader för ISEP:s obligatoriska försäkring (minst 86 USD per utbytesmånad), resor, visum, studiematerial och andra personliga utgifter.

 

Stipendiet

ÅA beviljar ett stipendium på 1800 euro/termin för studerande som åker via ISEP. De som väljs ut att delta i programmet betalar ansökningsavgiften innan ansökan behandlas av ISEP. Placeringsavgiften betalas då ISEP placerat ut sökanden vid ett lämpligt universitet, vanligtvis i april/oktober.

 

Språkkrav

Ifall du blir nominerad för utbytet bör du dessutom uppfylla mottagaruniversitetets språkkrav vilket i de flesta fall innebär antingen språkintyg från CSK eller t.ex. TOEFL-test eller IELTS-test. TOEFL- och IELTS-testen är avgiftsbelagda, se priser och testtider på www.ets.org/toefl/ibt/register  samt https://www.ielts.org/

Vissa universitet kräver också ISEP-blanketten Language proficiency report ifylld för ansökan.

TOEFL:

Hittar var man kan testa sig här: 

Mer information om Home Testing här:

IELTS:

Hittar mer information om hur man kan testa sig här. 

 

Ansökningsdeadline ÅA 02.02.2024
Ansökningsdeadline ISEP 01.03.2024
Platser/Längd 10-12 ISEP platser per år (endast terminsplatser)
Kostnad ISEP:s kostnader:

Ansökningsavgift – 100 USD

Placeringsavgift – 425 USD

Eventuellt språktest – 200€

ISEP obligatoriska försäkring

Programkostand – 2800€ per termin

Stipendium 1800€ per termin

Uppdaterad 22.9.2023