Skriv här det du söker efter!

ISEP

ISEP

ISEP Exchange 

 

Om ISEP

ISEP (International Student Exchange Programe), är en utbytesnätverk med över 300 universitet i över 50 länder. Man ansöka att åka på utbyte via ISEP nätverk. Man kan ansöka att åka till 4-10 universitet via ISEP, och man får besked om vart man får åka från ISEP. Varje år får 10-12 ÅA-studerande möjlighet till utbytesstudier via ISEP i USA och resten av världen. Utbyte i Europa går inte via ISEP, utan alltid via våra andra avtal.

Kolla på ISEP:s webbsida för att se vilka möjligheter du har som studerande vid Åbo Akademi (skriv Åbo Akademi i deras sökmotor).

Bekanta dig med de deltagande institutionernas utbud och nivå, samt eventuella ämnesbegränsningar och förhandskrav. Vid val av universitet, beakta noggrant hur ISEP bedömer placeringsmöjligheten (excellent, very good, good, limited, very limited chance of placement) och välj alternativ ur olika kategorier för att öka dina chanser till placering.

Chances of placement

Presentation om ISEP från infotillfällena

 

Kostnader

Deltagaravgiften för programmet är 2 800 euro/termin (ÅA fakturerar kort före utbytet) vilket ger mat och bostad samt befrielse från terminsavgifter. Därutöver tillkommer ISEP:s ansökningsavgift (100 USD), ISEP:s placeringsavgift (425 USD), ev. språktest (TOEFL-test/IELTS-test ca 250 euro), samt kostnader för ISEP:s obligatoriska försäkring (minst 86 USD per utbytesmånad), resor, visum, studiematerial och andra personliga utgifter.

 

Stipendiet

ÅA beviljar ett stipendium på 1800 euro/termin för studerande som åker via ISEP. De som väljs ut att delta i programmet betalar ansökningsavgiften innan ansökan behandlas av ISEP. Placeringsavgiften betalas då ISEP placerat ut sökanden vid ett lämpligt universitet, vanligtvis i april/oktober.

 

Ansökan och urvalskriterier

Ansökan om utbytesstudier via ISEP görs parallellt internt inom ÅA och i ISEP:s elektroniska system (deadline 01.03.2023). Kontakta Internationella ärenden för att diskutera dina planer och få användarnamn och lösenord till ISEP:s system.

  • ÅA:s elektroniska ansökningsblankett ifylld och inlämnad inom deadline till Internationella ärenden
  • ISEP:s elektroniska ansökan komplett och insänd elektroniskt, ansökningsavgiften betald (till 01.03.2023)
  • Bilagor: godkända studieplaner för alla universitet man söker till, motiveringsbrev, studieprestationsutdrag på engelska, passkopia, två rekommendationer (elektroniska  Academic Reference Form samt rekommendationsbrev) av akademisk lärare eller professor.

Kunskaper i engelska eller mottagarlandets språk bör framgå av studieprestationsutdraget. Ifall du inte har avlagt kursen i engelska vid CSK bör du istället lämna in ett språkintyg utgivet av CSK (avgiftsbelagt), samt ISEP-blanketten Language proficiency report ifylld.

 

Språkkrav

Ifall du blir nominerad för utbytet bör du dessutom uppfylla mottagaruniversitetets språkkrav vilket i de flesta fall innebär antingen språkintyg från CSK (avgiftsbelagt) eller t.ex. TOEFL-test eller IELTS-test. TOEFL- och IELTS-testen är avgiftsbelaga, se priser och testtider på www.ets.org/toefl/ibt/register  samt https://www.ielts.org/

TOEFL:

Hittar var man kan testa sig här: 

Mer information om Home Testing här:

IELTS:

Hittar mer information om hur man kan testa sig här. 

 

Ansökningsdeadline ÅA 02.02.2024
Ansökningsdeadline ISEP 01.03.2024
Platser/Längd 10-12 ISEP platser per år (endast terminsplatser)
Kostnad ISEP:s kostnader:

Ansökningsavgift – 100 USD

Placeringsavgift – 425 USD

Eventuellt språktest – 200€

ISEP obligatoriska försäkring

Programkostand – 2800€ per termin

Stipendium 1800€ per termin

Uppdaterad 10.3.2023