Skriv här det du söker efter!

Innan avfärden

Innan avfärden

I den högra balken finns ett mycket viktigt dokument – läs det!

Speciellt; uppdatera din adress, telefonnummer och e-postadress, samt gärna nödkontakten i Peppi. För adress finns det två fält, så håll gärna kvar en adress i Peppi även i Finland.

 

Materialtips för informationsdagar

För ÅA-studerande som just nu befinner sig vid något av våra partneruniversitet finns följande material och information:

  • En del universitet ordnar s.k. Study abroad fairs om studier utomlands där du kan få tillfälle att presentera Åbo Akademi och möjligheterna att studera här. Ta gärna kontakt med oss om du behöver mera material om ÅA.
  • Fakta om ÅA hittar du här

Uppdaterad 8.5.2024