Skriv här det du söker efter!

Språkcentrets kurser och språkprov

Språkcentrets kurser och språkprov

Språkcentret ger kurser i språk och kommunikation som är obligatoriska för din examen. Här nedan följer en kort genomgång av kunskapsnivåer och kurser som du kan välja. Om du vill läsa detaljerade beskrivningar kan du titta i Studiehandboken.

Inhemska språk

När vi talar om kunskapsnivåer i språk ser vi ofta termer som A1, B2 o.s.v. Det handlar om den europeiska referensramen för språkkunskaper (CEFR). På denna skala är A1 den mest elementära nivån och C2 den mest specialiserade nivån.

Finska som andra inhemska språk

Ifall svenska är ditt skolutbildningsspråk behöver du avlägga fem studiepoäng i finska. Språkcentret erbjuder två sätt att avklara den obligatoriska nivån i finska som krävs i examen: ett fakultetsspecifikt språkprov eller en kurs. Du kan delta i språkprovet om du har goda kunskaper i finska. Om du bedömer att du inte har tillräckligt goda kunskaper kan du välja att gå kursen i stället.

Vi erbjuder också en preparationskurs för dig som behöver öva upp dina kunskaper. Ifall du är osäker på din nivå kan du ta ett självtest genast när du börjar studera vid Åbo Akademi. Testet vägleder dig framåt i dina val för studierna i finska.

Svenska som andra inhemska språk

Ifall finska är ditt skolutbildningsspråk behöver du avlägga fem studiepoäng i kursen Svenska som andra inhemska språk. Den som har mycket goda kunskaper kan bli godkänd i kursen genom att delta i det obligatoriska ersättande provet som ordnas i början av kursen. Den som vill läsa mera svenska kan ta en frivillig kurs på högre nivå.

Svenska och finska som främmande språk

Utbytesstuderande, forskare och andra internationella studerande som kommer till Åbo Akademi har möjlighet att lära sig svenska och finska på Språkcentrets kurser i Swedish och Finnish. I Swedish erbjuder vi kurser ända upp till nivå 4, i Finnish nivåerna 1–2.

Främmande språk

På Språkcentret erbjuder vi vanligtvis kurser på fyra nivåer. Nivå 1 är nybörjarnivå och nivå 4 är en specialiserande nivå där du lär dig att kommunicera professionellt på språket i fråga. Ett främmande språk på nivå 4 krävs för examen. Du kan välja att ta kurser i främmande språk vid Språkcentret enligt dina behov, intressen och möjligheter. Vi ger följande kurser:

Engelska

Eftersom alla i praktiken har goda kunskaper i engelska, erbjuder vi endast två typer av kurser. Den vanligaste är engelska på nivå 4. Nivå 4-kurserna erbjuds i många versioner per läsår och är anpassade så att de passar in i schemat för alla kandidatutbildningar. Den som har svaga kunskaper i engelska kan gå preparationskursen först.

Franska, spanska, tyska

Du kan gå kurserna i tyska, franska eller spanska på nivå 1–4 beroende på dina förkunskaper. Vilket språk som helst av dessa kan vara det obligatoriska språk på nivå 4 som ingår i din examen. I tyska har du dessutom möjlighet att ta kurser med tyngdpunkten på arbetslivet på nivå 2 och 3. Kursutbudet är olika i Åbo och Vasa.

Ryska

Språkcentret ger Ryska 1, Ryska 2 och Ryska 3. Redan efter nivå ett kan du klara enkel vardaglig kommunikation på ryska. När du har läst Ryska 3 har du redan avancerade kunskaper. Kursutbudet är olika i Åbo och Vasa.

Latin

I en del examina är studier i latin obligatoriska på magisternivå. Språkcentret erbjuder Latin 1 och Latin 2. Eftersom latinundervisningen främst baserar sig på texter är det möjligt att gå kurserna på distans. Om du vill läsa ännu mera latin kan du kontakta fakulteten för humaniora, psykologi och teologi och ta det som ett litet biämne i din examen.

Andra språk

Vi samarbetar med andra högskolor i Åbo och Vasa och som studerande går det att anhålla om att få delta i deras språkkurser. Nivån, benämningen och omfattningen  på en kurs kan vara annorlunda än den vi använder vid Åbo Akademi.

Akademisk framställning och vetenskapligt skrivande

I alla studier för lägre högskoleexamen ingår en obligatorisk kurs i akademisk framställning på svenska. I den ingår bland annat studier i arbetslivskommunikation och vetenskapligt skrivande. Du får också språklig respons på den kandidatavhandling som du skriver.

Om du studerar för ekonomie magisterexamen ingår också en kurs i vetenskapligt skrivande på svenska eller akademiskt skrivande på engelska i dina studier.

Uppdaterad 6.11.2023