Skriv här det du söker efter!

Rektorer genom tiderna

Rektorer genom tiderna

Åbo Akademis rektorer:

E. Westermarck 1918–1921
S. Johansson 1921–1929
O. Andersson 1929–1936
R. Pipping 1936–1942
G.O. Rosenqvist 1942–1950
L.E. Taxell 1950–1957
S. Lindman 1957–1962
O. Nikula 1962–1966
N.E. Enkvist 1966–1969
K-G. Fogel 1969–1975
K. Nyholm 1975–1978
B. Widén 1978–1982
C-G. Lindström 1982–1988
Bengt Stenlund 1988–1997
Gustav Björkstrand 1997–2005
Jorma Mattinen 2006–2014
Mikko Hupa 2015–2019
Moira von Wright 2019–2021
Mikael Lindfelt 2022–

Uppdaterad 31.3.2022