Kirjoita tähän hakemasi!

Åbo Akademin historia

Åbo Akademi perustettiin vuonna 1918 ja se on itsenäisen Suomen ensimmäisiä instituutioita.

Åbo Akademin 13. tammikuuta 1918 hyväksytyssä johtosäännössä määrätään, että yliopiston asioiden hoidosta vastaa konsistori. Konsistori koostuu Åbo Akademin vakinaisista professoreista. Syyskuun 2. päivänä 1918 neljä kuudesta vastanimitetystä professorista kokoontui ensimmäiseen konsistorin kokoukseen.

Ensimmäisiä lukuvuoden avajaisia vietettiin 15. tammikuuta 1919 Vanhan akatemiatalon juhlasalissa, ja niin opetus käynnistyi. Vuonna 1919 Åbo Akademissa oli 47 opiskelijaa ja opettajakuntaa oli 13 henkilöä, joista kuusi oli professoreita. Varsinainen vihkiäisjuhla pidettiin 11. lokakuuta 1919.

Historia

1917 Åbo Akademin säätiö perustetaan.

2. syyskuuta 1918 Åbo Akademin konsistorin ensimmäinen istunto

16. syyskuuta 1918 Ensimmäinen rehtori, Edvard Westermarck, astuu virkaansa.

1918 Åbo Akademi perustetaan kolmella tiedekunnalla: humanistisella, matemaattis-luonnontieteellisellä ja valtiotieteellisellä tiedekunnalla, joka oli ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa.

Tammikuu 1919 Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opiskelunsa.

16. heinäkuuta 1919 Åbo Akademille myönnetään tutkinnon myöntämislupa.

11. lokakuuta 1919 Åbo Akademin vihkimisjuhla.

1920 Kemiantekniikan tiedekunta perustetaan.

1924 Teologinen tiedekunta perustetaan.

1927 Åbo Akademin ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio.

1927 Åbo Akademin ensimmäinen naispuolinen professori astuu virkaansa, Alma Söderhjelm.

1927 Kauppakorkeakoulu perustetaan.

1960 Ensimmäinen tietokone hankitaan.

1964 Uusi laki turvaa valtiontuen Åbo Akademille.

1974 Kasvatustieteellinen tiedekunta perustetaan Vaasaan.

1981 Åbo Akademista tulee valtiollinen yliopisto.

1992 Yhteiskunta- ja hoitotieteellinen tiedekunta perustetaan Vaasaan.

1995 Lastentarhanopettajankoulutus käynnistyy Pietarsaaressa.

2010 Åbo Akademista tulee julkisoikeudellinen juridinen henkilö.

2003 Åbo Akademin toiminta Vaasassa muuttaa Academill-rakennukseen, joka vihitään käyttöön toukokuussa 2004.

2010 Uusi yliopistolaki. Åbo Akademista tulee julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

2018 Lastentarhanopettajankoulutus muuttaa Vaasaan.

2018 Åbo Akademi juhlii 100-vuotistaivaltaan. Juhlavuoden teemana on ”tietoa eilen, tänään ja huomenna”.

Päivitetty 15.5.2020