Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i tyska­ språket­ och­ littera­turen

Magister­pro­grammet i tyska­ språket­ och­ littera­turen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Hur kan jag som lärare undervisa tyska så att barn, ungdomar och vuxna lär sig att kommunicera effektivt och till och med har det roligt medan de lär sig språket? Hur kan kommunikationen inom internationella företag och organisationer och mellan företag från olika länder lyckas? Hur kan vi genomföra effektiv kommunikation på främmande marknader? Vilket inflytande har metaforer på vårt tänkande: Gör det t. ex. en skillnad om vi pratar om en flyktingström eller om flyende människor, som kommer till vårt land?

Om en eller flera av dessa frågor intresserar dig ska du välja magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen! Hos oss lär du dig att analysera språket, litteraturen och samhället med hjälp av språk- och litteraturvetenskapliga metoder. Vi erbjuder tre olika inriktningar:

Ämneslärarinriktningen är rätta valet för dig, om du vill bli ämneslärare i tyska vid en finländsk skola (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning). Genom koppling mellan studier och praktikperioder i skolor får du utveckla dina ämneskunskaper i samband med din ämnesdidaktiska skicklighet. Som tematisk ram fungerar de tyskspråkiga länderna och deras samhälleliga mångfald i modern tid. Tyngdpunkten läggs på lingvistiska, litterära, historiska och samhälleliga aspekter. Språkets roll i den mediestyrda kommunikationen spelar en central roll, varför du även utvecklar förmågan att kunna vetenskapligt analysera olika typer av texter, samtal, kommunikationsprocesser och offentliga diskurser.

Inom den allmänna inriktningen fördjupar du dig i det tyska språket och litteraturen. Därutöver kan du välja kurser ur alla ämnen vid Åbo Akademi som motsvarar din individuella profil.

Inriktningen Werbung interkulturell: Sprache, Medien, Marketing ska du välja, om du vill göra karriär i ett nationellt eller internationellt företag och initiera eller förbättra kommunikationsprocesser där. Inom denna inriktning studerar du till en Double-Degree-examen i samarbete med Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, där du studerar första året. Därutöver avlägger du kurser inom marknadsföring samt företagskommunikation vid Åbo Akademi. Undervisningsspråken är tyska och engelska. En närmare presentation hittar du på Double Degree Programme Werbung Interkulturell: Sprache, Medien,Marketing och partneruniversitets sida för inriktningen.

Välkommen till ämnet tyska vid Åbo Akademi!

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Tyska och svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Karriärmöjligheter

Studierna i tyska ger dig olika möjligheter allt efter inriktning: Efter examen kan du undervisa som ämneslärare vid en skola, arbeta i det inhemska eller det internationella näringslivet eller jobba inom andra områden, t.ex. på ett förlag, i kulturella institutioner, i internationella organisationer eller inom vuxenutbildning. Du kan också välja att studera vidare som forskarstuderande.

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi