Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i ryska­ språket­ och­ littera­turen

Magister­pro­grammet i ryska­ språket­ och­ littera­turen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du måste alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Magisterprogrammet i ryska språket och litteraturen har som mål:

  • att du ska uppnå en sådan språkbehärskning att du flytande och idiomatiskt korrekt kan använda ryska i ditt yrkesliv och sådan kunskap om rysk kultur och litteratur att du kan verka på ett ändamålsenligt sätt i ryskspråkig miljö (nivå C1-C2).
  • att du ska tillägna dig sådan teoretisk kunskap om språket och kulturen att du kan undervisa i ryska på gymnasienivå eller fortsätta med forskarstudier.

Under utbildningen får du också öva dig på bl.a. följande färdigheter

  • organisations- och anpassningsförmåga
  • förmåga att tänka kritiskt
  • ledarskap och förmåga att fungera självständigt och i grupp
  • muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk

Vid Åbo Akademi studeras ryska i en informell atmosfär där små studentgrupper möjliggör en personlig och interaktiv undervisning.

Studierna i ryska är mycket mer än ord och uttal, grammatik och språkriktighet. De inbegriper en mångfald aspekter av språk och språkliga uttryck: litteratur, kultur, historia, traditioner, attityder.

Du lär dig att närma dig språket vetenskapligt och ta fram ny kunskap om språket och dess funktion, variation och förändring. Du lär dig teorier, centrala begrepp och metoder inom det egna vetenskapsområdet. Du får också en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och gränser. Dina studier ger dig kunskap att tänka självständigt och kritiskt, vilket är nödvändigt inte bara i forskning utan också i andra akademiska yrken.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Ryska och svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som språkvetare i arbetslivet

Studier i ryska öppnar många dörrar och ger flera möjligheter till olika yrkesprofiler. Du kan exempelvis jobba inom Rysslandshandeln med export eller import, i statsförvaltningen, inom turistbranschen eller kultursektorn. Många ryskexperter jobbar i företag och organisationer utomlands, framför allt i Ryssland och i forna sovjetländer. Utexaminerade jobbar även som ämneslärare, forskare, översättare och tolkar. Ryska språket kan vara det trumfkort som ger dig företräde på arbetsmarknaden!

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi