Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi, filosofie magister (2 år)”.

I ansökningsmålet ingår följande huvudämnen:

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi
  • Geologi

Det är även möjligt att söka in till ämneslärarlinjerna i matematik, fysik eller kemi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser för ett specifikt huvudämne är beroende av antagningen till övriga huvudämnen inom magisterprogrammet. Den totala kvoten för alla huvudämnen inom Magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi är 5. Val av huvudämne sker i samband med ansökan.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi

Sökande som vid universitet eller yrkeshögskola har avlagt en högskoleexamen samt studier som motsvarar grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp) inom det tilltänkta huvudämnet kan antas för studier som leder till filosofie magisterexamen i matematik/fysik/kemi/geologi.

För att kunna antas räcker det att den sökande har avlagt en högskoleexamen samt grundstudier och ämnesstudier till en omfattning av minst 50 sp inom det tilltänkta huvudämnet. Resterande huvudämnesstudier (10 sp) måste avläggas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Sökanden kan endast antas till ett huvudämne som har angetts i ansökan.

För antagning till inriktningen ämneslärarlinjen i matematik, fysik eller kemi förutsätts att sökanden har fått godkänt resultat Åbo Akademis lärarlämplighetsintervju. Sökande till ämneslärarlinjen ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under ”Begränsningar som gäller för antagning som studerande”.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Studerande utan kunskaper i svenska kan antas till magisterprogrammet, studeranden måste då kunna uppvisa tillräckliga kunskaper i engelska.

Internationella magisterprogram

Ansökningen till de engelskspråkiga magisterprogrammen pågår under tiden 3.1.2024 – 17.1.2024, kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 3.11.2023